Studiedag Teamteaching in het basisonderwijs

30 april 2019, Brussel

Omschrijving

Schoolteams staan voor heel wat uitdagingen. Veel van hen kiezen voor teamteaching als een mogelijk antwoord.

 • Hoe krijgt teamteaching vorm in het basisonderwijs?
 • Waarom starten scholen hiermee?
 • Onder welke voorwaarden hebben scholen kans op slagen?
 • Wat zijn de gevolgen van teamteaching? 

Naar boven

Presentaties

Plenaire toelichting onderzoeksresultaten ‘teamteaching: samen onderweg’

 • Sprekers:
  • Mieke Meirschaut, docent en onderzoeker bij de Ba-na-Ba Schoolontwikkeling, Buitengewoon onderwijs, Zorgverbreding & remediërend leren aan de Arteveldehogeschool te Gent
  • Ilse Ruys, stageverantwoordelijke, docent en onderzoeker bij de opleiding Bachelor Kleuteronderwijs aan de Arteveldehogeschool te Gent
 • Presentatie
 • Film over coteaching in scholengroep 20

Naar boven

Hoe drempels verlagen, driesporenbeleid en talentgericht werken hand in hand gaan

Dankzij teamteaching worden de drempels in de kleuterschool en bij de overgang naar de lagere school zo klein mogelijk gemaakt. 

Vanuit het KITS- prioritair nascholingsproject (krachtige indicatoren voor een toegankelijke school) werd met het team gezocht naar andere organisatievormen, rekening houdend met de omvang van het personeel, de ruimte en de diversiteit van de leerlingen. Een boeiende zoektocht door het vernieuwend onderwijslandschap. 

 • Spreker: Stephanie Claerhout, zorgcoördinator kleuter- en lagere school VBS Sint-Norbertus Heverlee
 • Presentatie

Naar boven

Teamteaching in de ARK: Autonomie, Relatie en Kracht van leerlingen en schoolteam

Co- en teamteachen is voor de Ark de sleutel tot onderwijs op maat. Voor de Ark is co- of teamteaching een aangewezen werkvorm om aan de ARK-doelstelling te werken, namelijk Autonomie, Relatie en Kracht bevorderen voor alle leerlingen én leraren. Daarom zijn er in de Ark verschillende vormen van teamteaching, rekening houdend met noden van leerlingen én leerkrachten:

• Doorgedreven teamteaching in permanente klasgroepen van 48 leerlingen,
• Dagelijkse teamteaching voor 100 leerlingen voor enkele leergebieden,
• Klasgebonden teamteaching met de zorgleraar
• ...

Zo geeft het schoolteam via teamteaching het goede voorbeeld. Je kan kinderen niet leren samenwerken, als je het als school niet doet. Differentiatie gebeurt in alle situaties, ook in de schoolorganisatie en het personeelsbeleid. 

 • Spreker: Martine Foulon, algemeen directeur de Ark Heverlee. Ze heeft jarenlange ervaring als leraar en pedagogisch directeur. Ze is actief lid van de SOM-raad en Mysterie van Onderwijs.
 • Presentatie

Naar boven

Van prewaarborgregeling naar samen klas maken. Een praktijkverhaal van vallen en opstaan, van moeten naar willen.

De leeftijdsgroepen van de school zijn te groot om als leerkracht alleen te dragen en te klein om op te splitsen. Vanuit deze noodzaak, groeide een gedragen visie rond teamteaching. Voor zowel leerkrachten als leerlingen, kan het een heel sterke organisatievorm zijn. Het gaat echter niet om één model, maar het krijgt verschillende invullingen vanuit de visie “samen klas maken”, waarbij de zorg in de klas wordt gegeven. 

De voorwaarden die noodzakelijk zijn om samen klas te maken, werden aan den lijve ondervonden en de sprekers delen graag hun ervaringen. 

 • Sprekers:
  • Jeroen Desender, directeur
  • Els Claeys, zorgcoördinator
  • Guido Maddelein, leerkracht VBS Houthulst
  • Judith Stragier, ondersteuner
 • Presentatie

Naar boven

Teamteaching op school: dubbel zoveel veerkracht

De basisschool, ‘GO! Dubbelsprong’ heeft haar naam niet gestolen. De school streeft dat elk kind verder ontwikkelt door teamteaching. Deze ‘dubbele’ ondersteuning zorgt voor meer expertise, meer handen, meer ogen en dus meer resultaat!

 • Sprekers:
  • Ingrid Horemans, leerkracht, zorgcoördinator en directeur van de GO! basisschool Dubbelsprong in Mechelen
  • Cathy De Raes, projectmanager basisonderwijs PBD-GO! en was opleidingshoofd lerarenopleiding basisonderwijs HoGent
 • Presentatie: niet beschikbaar

Naar boven

Nu zijn we met twee... en nu?

Twee leraren vormen een team, maar ook een leraar en een student kunnen een team vormen. Hoe kom je tot die succesvolle, evenwaardige samenwerking, waarbij je tegemoetkomt aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen, vanuit je krachten en talenten? Getuigenissen vanuit handelingsgericht samenwerken in de praktijk met troubleshooting en hulpdocumenten. Zo zetten we samen weer een stap verder.

 • Sprekers:
  • An Stinders, zorgcoördinator, schoolontwikkelaar en kindertalentenfluisteraar in de Vrije Basisschool De Linde
  • Katrijn De Waele, docent/onderzoeker aan de BNB Zorgverbreding en remediërend leren en buitengewoon onderwijs, Arteveldehogeschool Gent
 • Presentatie

Naar boven

Teamteaching in De Parel: een ‘collegiaal’ proces met vallen en opstaan

Een getuigenis van klein beginnen en proberen te evolueren naar een volwaardig teamteach-netwerk binnen een school. Een verhaal van hoe een schoolteam in 5 jaar tijd zijn zorgwerking van uitsluitend externe remediërende zorg naar interne teamteach-ondersteuning omvormde, met vallen en opstaan.

 • Spreker: Karla Kerckaert, zorgleerkracht 
 • Presentatie

Naar boven

Teamteaching: leren in de wind van het leven

De basisschool ’t Bieske wil, in een landelijke context, waar persoonlijk contact en verbondenheid centraal staan, onderwijs en zorg op maat bieden. Niet alleen op het niveau van leerlingen, maar ook op klasniveau. Teamteaching sluit hierbij aan en is een manier om extra aandacht te besteden aan het ontwikkelingsniveau van elk kind.

Aan de hand van concrete voorbeelden illustreert de basisschool de aanpak van teamteaching, Bijvoorbeeld:

 • Twee leerkrachten in het eerste leerjaar die samen de helft van de lesuren voor de klas staan.
 • Een co-teach juf voor rekenen ter ondersteuning van een klasjuf of -meester in het 4de en het 5de leerjaar.
   
 • Sprekers:
  • Annelien Missotten, leerkracht eerste leerjaar
  • Elke Degrèv, leerkracht eerste leerjaar
  • Petra Kuijpers, directieur VBS Gellik 't Bieske Lanaken
 • Presentatie

Naar boven

Ontmoet de onderzoekers: samen onderweg: aan de slag met teamteaching!

Overweeg je om te starten met teamteaching? Of ben je al (enige tijd) bezig met teamteaching en zoek je ideeën om je eigen praktijk te optimaliseren? Heb je nog vragen over het onderzoek rond teamteaching? 

 • Sprekers:
  • Ilse Ruys (Arteveldehogeschool) 
  • Mieke Meirsschaut (Arteveldehogeschool) 
 • Presentatie: niet beschikbaar

Naar boven

Over hoe leraren, studenten en hogeschool samen een model ‘Co-teaching voor Inclusie’ ontwerpen

Overweeg je om te starten met co-teaching? Wil je weten wat essentiële stappen zijn? Ben je benieuwd over wat co-teachers afstemmen met elkaar? Hoe we kunnen evolueren naar een inclusief onderwijs?

In 2014 zijn enkele lagere scholen, laatstejaarsstudenten en de lerarenopleiding lager onderwijs samen verkennend aan de slag gegaan met co-teaching. Vanuit literatuur en praktijkcases werd een eerste model ontwikkeld en in de praktijk gebracht. Sindsdien zijn er drie cycli doorlopen en werd het finaal model ‘Co-teaching voor Inclusie’ in een digitale gids gegoten

 • Spreker: Liesbet Decroos, docent/onderzoeker lerarenopleiding lager onderwijs Odisee hogeschool, campus Sint-Niklaas.
 • Presentatie

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina