Studiebegeleiding in het hoger onderwijs

Hogescholen en universiteiten zijn verantwoordelijk voor de juiste oriëntering en de begeleiding van studenten. Je kan met je vragen over studiebegeleiding of -advies dus terecht bij je instelling.

De meeste hogescholen en universiteiten hebben een dienst voor studiebegeleiding en studieadvies. Contactgegevens vind je op de website van de instelling. 

Ben je niet geslaagd voor je 1ste jaar in het hoger onderwijs? Dan kan je nog advies en begeleiding vragen aan het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) van je vroegere school.

Tijdens de jaarlijkse studie-informatiedagen (SID-in) in elke Vlaamse provincie maak je kennis met een brede waaier aan opleidingen en beroepen. Ook daar kan je dus terecht als je je iets anders wil studeren.


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites