Kinderbijslag krijgen als student

Om je kinderbijslag aan te vragen krijg je van je hogeschool of universiteit geen papieren inschrijvingsattest. Je instelling stuurt het attest elektronisch door naar het kinderbijslagfonds via de Databank Hoger Onderwijs. Als student moet je daar niets voor doen.


Extra informatie

Websites