Legalisatie van een Vlaams diploma

Om met een Vlaams diploma of getuigschrift in het buitenland te werken of studeren, kan het nodig zijn om het diploma te laten legaliseren.

Wat is legalisatie van een diploma?

Legalisatie van een diploma of getuigschrift betekent dat een handtekening op het diploma of getuigschrift, van een persoon uit het onderwijs (bv. rector, hoogleraar, directeur, lid examencommissie), wordt 'echt verklaard'. Dat is een stap in de erkenning van een Vlaams diploma of getuigschrift in het buitenland. Sommige landen vragen dat je hen daarvoor een gelegaliseerd exemplaar voorlegt.

Naar boven

Voorwaarden

In principe moet je het origineel diploma (of getuigschrift, puntenlijst, rapport, attest) laten legaliseren. Je kan ook een aantal kopieën laten legaliseren.

Sommige landen aanvaarden alleen een gelegaliseerd origineel diploma en geen gelegaliseerde kopieën.

Je zorgt zelf voor de juiste vertaling van je documenten. Je kan daarvoor terecht bij je onderwijsinstelling of bij een beëdigd vertaler.

Naar boven

Procedure

Je kan zelf langskomen voor legalisatie van je diploma (getuigschrift, puntenlijst, rapport, attest). Je kan de procedure ook per post afhandelen.

Langskomen bij de Dienst Legalisatie diploma's

Corona: legalisaties gebeuren voorlopig alleen per post.


Je dient je met je diploma (getuigschrift, puntenlijst, rapport, attest) aan bij de Dienst Legalisatie diploma's van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. De legalisatie gebeurt onmiddellijk tijdens de openingsuren. De legalisatie is gratis.

Contact

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Dienst Legalisatie diploma's
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Tel. 1700
naric.attesten@vlaanderen.be

Bezoekuren 

Maandag en dinsdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Corona-update: legalisaties kunnen momenteel alleen per post

Daarna heb je nog een internationaal erkende stempel, de 'Apostille van Den Haag', nodig van de Dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Als je documenten vertaald zijn door een beëdigd vertaler, moet je je eerst wenden tot de Federale overheidsdienst Justitie (gratis) en daarna tot de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken (20 euro per document) voor de 'Apostille van Den Haag'.

Contact Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken - Dienst Legalisatie
Egmont II
Karmelietenstraat 15*
1000 Brussel
Tel. 02 501 81 11
Contactformulier
Bezoekadres* Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel
Postadres* Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel
Bezoekuren

Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur

 

Aanvraag afhandelen via de post

Je stuurt je aanvraag voor legalisatie aangetekend naar volgend adres:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Dienst Legalisatie diploma's, lokaal 2A 36 t.a.v. Griet Muylaert
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Belangrijk: vergeet niet je adresgegevens te vermelden. Zo kunnen we je de documenten na de legalisatie aangetekend terugbezorgen.

Daarna heb je nog een internationaal erkende stempel, de 'Apostille van Den Haag', nodig van de Dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

De dienst Legalisatie zorgt ook voor de aanvraag van de e-apostille (de Apostille van Den Haag) bij de Dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Daarom moet je je e-mailadres te vermelden en het land waarvoor de apostille nodig is. Buitenlandse Zaken zal je per e-mail contacteren voor de betaling.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Contact
Dienst Legalisatie diploma's
Dienst Legalisatie diploma's
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België