Stress en welbevinden bij schooldirecties: onderzoek en maatregelen

  • 26 april 2018

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) deed in opdracht van de minister van Onderwijs onderzoek naar stress en welbevinden bij schooldirecteurs in het basis- en het secundair onderwijs. 67 directeurs namen deel aan het onderzoek.

Er is gepeild naar de factoren die bijdragen tot een verhoging van het welbevinden en de vermindering van stress.

Daarnaast onderzocht SONO hoe de directies kunnen versterkt worden en welke aandachtspunten er bij bestuurlijke schaalvergroting nodig zijn voor het welbevinden van directeurs.

De minister verspreidde op 26 april een persbericht over het onderzoek. Zij komt ook tegemoet aan diverse aanbevelingen van de onderzoekers: in een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst en met het lesvrij maken en een betere verloning voor een grote groep directeurs van het basisonderwijs.

Meer info