Start schooljaar in pandemieniveau geel

  • 14 augustus 2020

Na overleg beslisten het onderwijsveld en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen vandaag om het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs) te laten starten in pandemieniveau geel met grote waakzaamheid.

Hierbij hielden ze rekening met 

  • het advies en de verantwoording van de experten van de GEES,
  • zowel epidemiologische als pedagogische overwegingen,
  • het welzijn van leerlingen, leraren en ouders.

Sowieso verwelkomen alle scholen in de eerste lesweek – in functie van een vlotte opstart van het schooljaar – alle leerlingen op school, inclusief de leerlingen van de tweede en derde graad. Kwetsbare leerlingen uit de tweede en derde graad worden in code oranje op school uitgenodigd.

Voor het secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs (vanaf 12 jaar) worden enkele maatregelen in de pandemieniveaus aangepast.

  • In niveau geel en oranje dragen volwassenen en leerlingen een mondmasker, ook in de klas. Dit is niet nodig bij pauzes in openlucht of tijdens sportactiviteiten.
  • In niveau geel wordt de aanwezigheid van niet-essentiële derden beperkt. Ook de extra-murosactiviteiten worden tijdelijk opgeschort.
  • In het secundair onderwijs worden de leerlingen in niveau geel standaard 5 dagen op school verwacht.
  • Niveau oranje wordt aangepast voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze leerlingen kunnen, gelet op de beperkte impact op de transmissie van het virus en pedagogische overwegingen, in pandemieniveau oranje alsnog 5 dagen naar school.

Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar niveau oranje. Op aangeven van de data aangeleverd door Celeval/RAG, wordt de bestaande lokale crisiscel, aangevuld met representatieve vertegenwoordigers van het onderwijs, CLB en Agentschap Zorg en Gezondheid samengeroepen. Zij delen het voorstel van beslissing van dit overleg mee aan de betrokken onderwijsminister. De onderwijsminister kan dit voorstel van beslissing goed- of afkeuren.

Verdere operationalisering volgt zo snel als mogelijk zodat onderwijsinstellingen, CLB’s en internaten het schooljaar in goede orde kunnen voorbereiden.

Op dit moment wordt achter de schermen volop gewerkt aan concrete richtlijnen rond o.a. afwezigheidscodes, inschrijvingen maar ook rond personeelszaken of eerder praktische zaken. Eenmaal deze zijn uitgewerkt, worden ze meegegeven in volgende nieuwsbrieven.