Specifieke onderwijsbehoeften

Het M-decreet maakt het onderwijs inclusief. Elke leerling heeft het recht op inschrijving in een gewone school en op redelijke aanpassingen.

Leermiddelennetwerk KlasCement helpt je in de praktijk om te gaan met specifieke onderwijsbehoeften en inclusie. De website Differentiatie in onderwijs helpt je om te gaan met verschillen in je klas of op school.

Competentiebegeleiders van de pedagogische begeleidingsdiensten helpen jou om je competenties te verbreden zodat je optimaal kan omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.