Sociale anciënniteit

Ben je vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten in het onderwijs, dan bouw je sociale anciënniteit op.

Die anciënniteit (in jaren, maanden en dagen) is belangrijk voor je betaald ziekteverlof: heb je er recht op, en op hoeveel dagen?

Je sociale anciënniteit is de optelsom van:

Je binnen het onderwijs opgebouwde geldelijke anciënniteit
+ Eventuele diensten die je presteerde voor de minimumleeftijd van je salarisschaal
+ Eventuele prestaties bij andere openbare diensten

Komen niet in aanmerking voor je sociale anciënniteit: als nuttige ervaring erkende diensten.

Je werkstation berekent je sociale anciënniteit en het aantal ziektedagen waar je recht op hebt.

Recht op betaald ziekteverlof

Als vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten personeelslid heb je per jaar sociale anciënniteit recht op 30 kalenderdagen betaald ziekteverlof voor de hele duur van je loopbaan.

Tijdens die periode ontvang je je salaris net zoals je aan het werk zou zijn.
Als je recht op betaald ziekteverlof uitgeput is, val je terug op een wachtgeld. Dat wachtgeld varieert van 50 tot 75% van je laatste salaris.

(Overigens heb je als tijdelijk of contractueel personeelslid ook recht op betaald ziekteverlof. Lees er meer over: 

Uitzonderingen

2 categorieën van personeelsleden bouwen voor bepaalde diensten in het verleden slechts 15 kalenderdagen betaald ziekteverlof per jaar sociale anciënniteit op:

 • CLB-personeelsleden voor diensten die zij vóór 1 september 2000 in een equipe voor medisch schooltoezicht (MST) presteerden
 • Administratief medewerkers in het basisonderwijs voor diensten die zij vóór 1 september 2003 presteerden in het statuut van:
  • Gesubsidieerde contractueel (gesco)
  • Contractueel departement onderwijs (CODO)
  • Contractueel personeelslid ten laste van het werkingsbudget (COWE)
  • Tewerkgestelde werkloze
  • Werknemer in het bijzonder tijdelijk kader (btk)
  • Werknemer in het derde arbeidscircuit (DAC)

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Contact