Sociaal overleg en cao's

Onderwijsvakbonden

De onderwijsvakbonden vertegenwoordigen het onderwijspersoneel tijdens onderhandelingen met de minister en hebben een zitje in de Vlaamse Onderwijsraad.

Ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk

Ontdek of jouw instelling een ondernemingsraad of comité voor preventie en bescherming op het werk moet oprichten.

Onderhandelings- en overlegcomités

Vakbonden en schoolbestuur onderhandelen in het lokaal onderhandelingscomité (LOC), het basiscomité (BC) of afzonderlijk bijzonder comité (ABC). Ze overleggen in een hoog overlegcomité (HOC).

Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's)

Lees hier de huidige collectieve arbeidsovereenkomsten voor onderwijspersoneel.

Archief cao's

De cao’s voor onderwijspersoneel sinds 2005 verzameld.