Schoolvakanties en andere vrije dagen

Schoolvakanties

Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus. Er zijn 5 vakantieperiodes:

  • Herfstvakantie (1 week)
  • Kerstvakantie (2 weken)
  • Krokusvakantie (1 week)
  • Paasvakantie (2 weken)
  • Zomervakantie (van 1 juli tot en met 31 augustus)

Er is geen school op 11 november, paas­maandag, 1 mei, Hemelvaartsdag en de dag erna, pinkstermaandag.

Schoolvakanties (lopend schooljaar).

Naar boven

Vrije dagen

Er zijn naast de schoolvakanties nog vakantiedagen die elke school vrij kan nemen.

Kleuter- en lager onderwijs

Een school voor basisonderwijs kan 2 vrije dagen opnemen. Dat kan ook in halve dagen.

Voor pedagogische studiedagen voor de leerkrachten kan een basisschool de lessen 1,5 dag per schooljaar schorsen. Ook die 1,5 dag mag de school in 3 halve dagen opsplitsen.

Worden de lokalen van een school gebruikt bij verkiezingen, dan kan die school de dag na de verkiezingen de les­sen een halve dag schorsen.

Tot slot kan een school de lessen de laatste schooldag voor de zomervakantie een halve dag schorsen, voor oudercontacten of andere typische opdrachten aan het einde van het schooljaar.

Naar boven

Secundair onderwijs

Scholen van het gewoon secundair onderwijs kunnen de lessen schorsen op enkele speciale dagen, bijvoorbeeld een halve dag op 1 september (om het onthaal te regelen) of op de pedagogische studiedag.

Worden de lokalen gebruikt voor verkiezingen, dan kan een school de dag na die verkiezingen de les­sen een halve dag schorsen.

Bovendien kunnen scholen nog 1 volledige of 2 halve extra vrije dagen nemen. In het buitengewoon secundair onderwijs is dat 2 volledige of 4 halve dagen verlof.

Vrije lesdagen in evaluatieperiodes
 

Elke school voor secundair onderwijs mag maximaal 30 dagen per schooljaar gebruiken om examens te organiseren en om te verbeteren, delibereren en evalueren.
Een school beslist zelf hoe de examenperiode eruitziet en hoelang die duurt (binnen die 30 dagen). De deliberaties mogen ten vroegste 5 lesdagen voor het einde van het schooljaar starten.

In evaluatieperiodes moeten leerlingen alleen voor de duur van de toetsen of examens op school aanwezig zijn. De ouders moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. Doen ze dat niet, dan moet de school voor opvang zorgen en de leerling moet de examens of toetsen op school kunnen voorbereiden.

Ook in deliberatieperiodes moet er zinvolle opvang op school zijn als de ouders dat willen.

Naar boven