Schooluitstappen en meerdaagse activiteiten

Sportdagen  en schooluitstappen maken deel uit van het onderwijsaanbod en vinden soms voor een deel buiten de lesuren plaats. Leerlingen moeten er in principe aan deelnemen.

Af en toe organiseert de school activiteiten die buiten de schoolmuren plaatsvinden en langer duren dan 1 lesdag. Voorbeelden zijn: bosklassen, zeeklassen, meerdaagse schoolreizen, bezinningsdagen, een geïntegreerde werkperiode, taaluitwisseling tussen Nederlandstalige en Franstalige leerlingen ...

Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan die activiteiten. Leren doet je kind immers niet alleen tussen de 4 muren van het klaslokaal.

In het basisonderwijs zijn leerlingen niet verplicht om deel te nemen aan meerdaagse uitstappen. De school moet altijd de schriftelijke toestemming van de ouders vragen. Die toestemming hoeft niet voor buitenschoolse activiteiten van minder dan 1 schooldag.

In het secundair onderwijs zijn leerlingen wel verplicht om deel te nemen aan meerdaagse uitstappen als die in het  schoolreglement vermeld zijn.  Staat zo’n uitstap er niet in, dan moet de school schriftelijke toestemming aan de ouders vragen.

De school moet in zinvolle opvang voorzien voor leerlingen die niet deelnemen aan meerdaagse activiteiten. Voor hen moet de school activiteiten organiseren die zo dicht mogelijk aansluiten bij wat  de andere leerlingen leren.
 


Extra informatie

Verwante pagina's