Salarisschalen onderwijzend personeel

De salarisschalen voor het onderwijzend personeel van de hogescholen worden vastgelegd door een besluit van de Vlaamse Regering.

Gewone en bijzondere salarisschalen

Er bestaan gewone en bijzondere salarisschalen.

Afhankelijk van je ambt val je onder een van de salarisschalen.

Oefen je artistiek gebonden onderwijsactiviteiten uit in de studiegebieden audiovisuele en beeldende kunst en muziek en podiumkunsten? En zijn dat geen onderwijsactiviteiten in een professionele bacheloropleiding? Dan krijg je een bijzondere salarisschaal voor een voltijds of deeltijds ambt van:

  • Assistent
  • Werkleider
  • Doctor-assistent
  • Docent
  • Hoofddocent
  • Hoogleraar
  • Gewoon hoogleraar

Salarisschalen

Klik op de salarisschaalcode voor meer informatie over de bedragen die bij een salarisschaal horen. Je vindt je salarisschaalcode op je salarisbrief bij 'code barema'.

Ambt

Gewone salarisschaal

Bijzondere salarisschaal

Praktijklector

316

n.v.t.

Hoofdpraktijklector

348

n.v.t.

Lector

502

n.v.t.

Hoofdlector

509

n.v.t.

Assistent

502

508

Werkleider

509

510

Doctor-assistent

509

510

Docent

528

512

Hoofddocent

515

513

Hoogleraar

544

519

Gewoon hoogleraar

520

521

 


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving