Salarisschalen en inschaling academisch (AP), administratief en technisch personeel (ATP) universiteiten

Salarisschalen

De salarisschalen voor het zelfstandig academisch personeel (ZAP), het assisterend academisch personeel (AAP) en het administratief en technisch personeel (ATP) zijn opgenomen in een aantal besluiten van de Vlaamse Regering:

Aan een graad zijn een of meerdere salarisschalen verbonden. De salarisschaal voor de graad van praktijkassistent is dezelfde als die voor de graad van assistent.

Hoe bereken je je salaris?

De bedragen in de besluiten van de Vlaamse Regering zijn brutojaarsalarissen voor een voltijdse opdracht van 100%. Om het brutobedrag van je salaris op dit moment te kennen, moet je de salarisschaal vermenigvuldigen met het huidige indexcijfer.

Om tot je nettojaarsalaris te komen, worden er van het brutosalaris sociale inhoudingen en bedrijfsvoorheffing afgetrokken. Voor meer informatie neem je contact op met de personeelsdienst van je universiteit.

Je salaris bij deeltijdse opdrachten

Werk je deeltijds, dan ontvang je een evenredig deel van het salaris voor een voltijdse opdracht.

Ben je deeltijds lid van het AAP en deeltijds lid van het ZAP? Dan ontvang je een salaris dat uit 2 delen bestaat. Elk deel is een evenredig deel van een voltijds salaris dat je in je graad zou ontvangen. Wordt je opdracht in het ZAP later uitgebreid tot een voltijdse opdracht? Dan wordt dat deel van je salaris opgetrokken tot het salaris voor een voltijdse opdracht.

Naar boven

Inschaling

Het universiteitsbestuur kan je binnen de salarisschaal in een hogere salaristrap inschalen afhankelijk van:

  • Je verworven ervaring
  • Je doorlopen beroepscarrière
  • Je verworven kwalificaties

De universiteit kan rekening houden met:

  • Diensten aan een andere onderwijsinstelling
  • Diensten aan een overheid
  • Diensten uit de privésector

Dat is een mogelijkheid, geen verplichting. De universiteit bepaalt ook zelf in welke mate (volledig of gedeeltelijk) ze eerdere diensten, ervaring of kwalificaties meeneemt bij de inschaling.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving