Salarisschalen administratief en technisch personeel

De salarisschalen voor het administratief en technisch personeel van de hogescholen worden vastgelegd door een besluit van de Vlaamse Regering.

Een salarisschaal bestaat uit :

  • Een minimumsalaris
  • Salaristrappen die het resultaat zijn van tussentijdse salarisverhogingen
  • Een maximumsalaris

Heb je de minimumleeftijd van de salarisschaal nog niet bereikt, dan ontvang je het minimumsalaris.

Salarisschalen en graden

Bij elke graad van het ATP horen een of meer salarisschalen. De hogeschool bepaalt welke salarisschaal je krijgt.

De hogeschool legt in een intern reglement de criteria vast om een hogere salarisschaal binnen eenzelfde graad te krijgen.

Salarisschalen en hun codes

Elke salarisschaal behoort tot 1 van de 4 niveaus, aangeduid met de letters A, B, C en D. De salarisschaal bestaat verder uit cijfers. Het 1ste cijfer duidt de graad aan, het 2de cijfer geeft de plaats aan van de salarisschaal ten opzichte van de andere salarisschalen binnen dezelfde graad.

Salarisschaal

Minimumleeftijd

Baremacodes

D11

18 jaar

574

D12

18 jaar

575

D21

18 jaar

576

D22

18 jaar

593

C11

20 jaar

577

C12

20 jaar

578

C21

20 jaar

579

C22

20 jaar

580

B11

22 jaar

581

B12

22 jaar

582

B21

22 jaar

592

B22

22 jaar

584

B31

22 jaar

594

B32

22 jaar

595

A11

24 jaar

585

A12

24 jaar

586

A21

24 jaar

587

A22

24 jaar

588

A31

24 jaar

589

A32

24 jaar

590

A33

24 jaar

596

A34

24 jaar

597

A41

24 jaar

591

A51

24 jaar

609

Meer informatie over de bedragen die bij de verschillende salarisschalen horen.


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving