Rustpensioen

Wanneer kan je met pensioen?

De datum waarop je met pensioen kan gaan, wordt berekend op basis van je professionele loopbaan, zowel binnen als buiten het onderwijs. Je kan je vroegst mogelijke pensioendatum bekijken op de site van MyPension. Een onderwijspensioen valt onder het stelsel van de ambtenarenpensioenen.

Wil je eerder stoppen, dan kan je gebruikmaken van een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen.

Naar boven

Vastbenoemde onderwijspersoneelsleden

Ben je geheel of gedeeltelijk vastbenoemd? Dan krijg je een overheidspensioen op basis van het volume van je laatste vaste benoeming. Je krijgt dat pensioen voor je hele loopbaan als onderwijspersoneelslid, dus ook voor de periode waarin je als tijdelijk personeelslid werkte, vooraleer je vastbenoemd werd.  

Ben je onvolledig vastbenoemd en presteer je nog tijdelijke uren daarbovenop, dan krijg je voor deze laatste een werknemerspensioen.

De Federale Pensioendienst (FPD) berekent je overheidspensioen en betaalt het ook uit.

Hoe vraag je je pensioen aan?

Vraag je pensioen rechtstreeks aan bij de FPD. Verwittig wel op tijd je school- of centrumbestuur dat je een pensioenaanvraag indient.

Je kan je pensioenaanvraag het best indienen tussen 6 maanden en 1 jaar vóór de ingangsdatum. Vul het formulier ‘Pensioenaanvraag rustpensioen’ in en stuur het ondertekend per post naar het adres op het formulier. Je kan je pensioen ook online aanvragen via www.pensioenaanvraag.be.

Voor een loopbaanoverzicht kan je terecht bij je werkstation.

Naar boven

Tijdelijke onderwijspersoneelsleden

Ben je tijdelijk onderwijspersoneelslid? Dan val je onder het werknemersstelsel.

Je kan je pensioen aanvragen via de gemeente, online of bij de FPD zelf. Lees meer over de pensioenaanvraag op de website van de FPD.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Contact