Ruim 5.700 kandidaten naar de Examencommissie in 2018


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 12 juni 2012


In 2018 vonden ruim 5.700 kandidaten de weg naar de Examencommissie, dat is ongeveer evenveel als in 2017. De meeste jongeren halen hun diploma op school en dat is goed want daar leer je ook belangrijke sociale vaardigheden. De Examencommissie is een goed alternatief voor jongeren die het onderwijs dreigen te verlaten zonder diploma. Het examenprogramma in het bso werd hervormd waarbij de focus meer komt liggen op een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt. Jongeren die via de Examencommissie een diploma bso willen halen, moeten ook voldoende relevante praktijkervaring aantonen. Daardoor werden ook minder diploma’s uitgereikt, 1.321 in 2018 tegenover 1.700 in 2017. Jongeren kiezen vaker voor aso en tso. Op die manier zorgen we voor een betere studie-oriëntering.


Een diploma blijft de sleutel tot een job. De meeste jongeren halen hun diploma secundair onderwijs op school en dat is goed want daar leer je ook belangrijke sociale vaardigheden. Naast de school biedt ook de Examencommissie de mogelijkheid om op een flexibele manier een diploma te behalen. Bij de Examencommissie kan je een getuigschrift of diploma secundair onderwijs behalen via zelfstudie. Kandidaten kiezen een studierichting en plannen hun examens op eigen tempo, elk examen kan 3 keer per jaar afgelegd worden. Sinds 2018 is er een nieuw examencentrum in gebruik waar ondermeer digitaal examens kunnen worden afgenomen. 


In 2018 waren er 5.738 kandidaten die minstens aan 1 examen deelnamen, dat is ten opzichte van 2017 stabiel gebleven. Daarvan zijn er 3.004 mannen en 2.734 vrouwen. De grootste groep kandidaten is tussen 17 en 20 jaar oud. Het grootste deel komt uit de provincie Antwerpen (38,1%), gevolgd door Vlaams-Brabant (18,6%), Oost-Vlaanderen (17,6%), Limburg (9,8%), West-Vlaanderen (9%), Brussel (6,1%) en Waals-Brabant (0,7%). 


De populairste studierichtingen zijn Kantoor-kantooradministratie en gegevensbeheer (548) in de derde graad bso en Humane Wetenschappen (531) in de derde graad aso. De hervorming van het examenprogramma in het bso sinds 1 maart 2017 heeft wel een verschuiving teweeggebracht. Kandidaten kiezen veel vaker voor aso of tso. Vroeger kozen kandidaten vaak voor bso om snel hun diploma te halen. Maar door de hervorming moeten ze nu ook voldoende relevante praktijkervaring hebben en kunnen aantonen. Een richting bso bereidt in eerste instantie voor op een overstap naar de arbeidsmarkt. Met een goede oriëntering kunnen studenten een diploma halen op maat van hun talenten. Het gemiddelde slaagpercentage in de eerste graad is 75%, in de tweede graad is dat over de verschillende onderwijsvormen heen 64%, in de derde graad is dat 57%. In de derde graad is het slaagpercentage altijd lager dan in de eerste en tweede graad. Dit jaar ligt het slaagcijfer echter nog iets lager dan gewoonlijk en dat is voornamelijk te wijten aan de hervorming van het examenprogramma in het bso.


In 2018 werden door de hervorming in het bso ook opmerkelijk minder examens georganiseerd dan in 2017, ruim 51.000 ten opzichte van de 59.000 het jaar voordien. Van de 51.000 examens werden er bijna 29.000 digitaal afgelegd. 70% van alle examens vond effectief plaats. Bij de overige 30% kwamen de kandidaten niet of te laat opdagen of schreven ze zich te laat uit voor het examen. Voor het eerst werden ook minder diploma’s en getuigschriften uitgereikt. In 2018 reikte de Examencommissie 1.246 diploma’s en 75 getuigschriften uit. In 2017 werden er nog 1.654 diploma’s uitgereikt, waarvan er ruim 1.100 bso diploma’s waren, ongeveer 7 op de 10 van alle diploma’s. Het is vooral daar dat de daling zich voordoet, in 2018 werden er slechts 711 diploma’s bso uitgereikt, net geen 6 op de 10 van alle diploma’s.


De Vlaamse minister van Onderwijs: “Jongeren halen het vaakst hun diploma secundair onderwijs op school en dat is goed, want op school leer je ook belangrijke sociale vaardigheden. De Examencommissie is een goed alternatief voor jongeren die het onderwijs dreigen te verlaten zonder diploma. Ze kunnen op een flexibele manier, zelfstandig hun diploma halen. Het aantal kandidaten dat de weg naar de Examencommissie vindt blijft stabiel. Wel kiezen meer jongeren voor aso of tso omdat ze zich willen voorbereiden op het hoger onderwijs. Vroeger kozen jongeren vaak voor de examens bso ook al wilden ze zich voorbereiden op het hoger onderwijs. Omdat bso zich toespitst op de overstap naar de arbeidsmarkt, werd het examenprogramma aangepast. We zien hierdoor wel een terugval in het aantal kandidaten voor bso.”
 

Extra informatie

Webite