Rookverbod in je school

Een algemeen rookverbod is van kracht vanaf schooljaar 2018-2019 in alle Vlaamse basis- en secundaire scholen en in de centra voor leerlingenbegeleiding:

  • Van 24 u op 24 u en 7 dagen op 7
  • Voor leerlingen, leraren, ouders en anderen

Het rookverbod slaat op alle producten op basis van tabak en soortgelijke producten zoals onder andere de shisha-pen, de e-sigaret of heatsticks.

Arbeidsreglement en schoolreglement

  • Vermeld het algemeen rookverbod in het arbeidsreglement en in het schoolreglement.
  • Verduidelijk bijvoorbeeld dat niet alleen sigaretten onder het rookverbod vallen.
  • Als een leerling of personeelslid het rookverbod overtreedt, kan de school een sanctie opleggen. Mogelijke sancties zet je in het schoolreglement en arbeidsreglement.

Merk je dat anderen zich niet houden aan het rookverbod en stoor je je eraan, loop dan langs bij de directie om erover te praten.
 


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor onderwijspersoneel

Voor ouders

Websites