Rechten van kinderen, jongeren en studenten

Informatie voor kinderen en jongeren

 • Agentschap Jongerenwelzijn
  Biedt jeugdhulp en geeft informatie over de rechten van het kind, zakgeld, pleegzorg …
   
 • Rechten en inspraak in het secundair onderwijs
  Welke rechten hebben leerlingen op school? Hoe krijgen ze inspraak?
   
 • Kinderrechtencommissariaat
  Publiceert educatief materiaal over kinderrechten en themadossiers over onderwijs
   
  • Klachtenlijn voor kinderen en jongeren
   Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. Kinderen en jongeren dienen hier een klacht over hun rechten in. Het kinderrechtenverdrag in jongerentaal.
    
 • Vlaamse Scholierenkoepel (VSK)
  Informatie over rechten op school, tips voor de leerlingenraad
   
 • Vormen
  Expertisecentrum mensenrechten- en kinderrechteneducatie met educatief materiaal voor basis- en secundair onderwijs, vormingen en workshops voor leerkrachten en studenten lerarenopleiding
   
 • Jongeren Advies Centrum (JAC)
  Helpt jongeren met hun vragen en problemen. Hoe doen ze dat? Waar liggen de centra?

Naar boven

Informatie voor studenten

Naar boven

Informatie voor professionals

Naar boven