Rechten en plichten in het vernieuwde deeltijds kunstonderwijs

Meer rechtszekerheid

Tot dusver was er in de regelgeving voor het deeltijds kunstonderwijs niet veel te vinden over rechten en plichten van leerlingen, ouders, academies en schoolbesturen bij de inschrijving. Er waren geen gronden voor academies om een inschrijving te weigeren. Er waren ook geen beroepsmogelijkheden tegen een beslissing van een academie of schoolbestuur.

Het niveaudecreet wil leerlingen en hun ouders, directeurs en schoolbesturen meer rechtszekerheid bieden. Maar de overheid regelt niet alles zelf. Heel wat afspraken tussen de leerling en de academie komen in het academiereglement terecht.

Naar boven

Leerlingen met een beperking

Leerlingen met een beperking kunnen net als vóór het niveaudecreet een opleiding op maat volgen. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Een gemeenschappelijk curriculum met aangepast lessenrooster. De leerling volgt niet alle vakken, maar haalt wel alle doelen. De leerkracht integreert de doelen van de andere vakken in het vak dat de leerling wel volgt. Als de leerling geslaagd is, ontvangt hij het bewijs van competenties of een beroepskwalificatie.
     
  • Een individueel aangepast curriculum. Samen met de leerkrachten en de directeur stelt de leerling vast welke doelen haalbaar en relevant zijn. Op basis daarvan tekent de academie een curriculum op maat uit. Ook dan moet de leerling niet alle vakken volgen. Hij ontvangt op het einde van elke graad een leerbewijs.

Naar boven

Leren buiten de academie

Net als vóór het niveaudecreet kunnen leerlingen een deel van hun opleiding buiten de academie volgen, bijvoorbeeld bij een vereniging voor amateurkunsten. Dat is te vergelijken met werkplekleren in het secundair onderwijs.

Meer info: Leren in een alternatieve leercontext.

Naar boven

Leerlingen evalueren

De evaluatie van leerlingen was vóór het niveaudecreet te gedetailleerd geregeld. Zelfs de samenstelling van de jury’s lag helemaal vast. De nieuwe regelgeving tekent de contouren voor een evaluatiebeleid uit dat de academies zelf uitwerken volgens hun pedagogische visie.

Naar boven