Recht op inschrijving

Wat is het?

Alle leerlingen hebben recht op inschrijving in de school van hun keuze. De inschrijving geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan (gegarandeerde schoolloopbaan), tenzij het schoolbestuur of de ouders besluiten om de leerling uit te schrijven.

Het inschrijvingsrecht is 1 van de 3 pijlers van het gelijke-onderwijskansenbeleid, naast:

  • De rechtsbescherming van leerlingen: door de oprichting van de lokale overlegplatforms en de Commissie inzake Leerlingenrechten
  • De ondersteuning van scholen

In de omzendbrief inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs lees je meer over:

  • De gegarandeerde schoolloopbaan of verworven inschrijving
  • Wanneer een vraag tot inschrijving kan geweigerd worden
  • Wanneer je als school een leerling kan uitschrijven

Wat moet ik doen?

  • Je school gaat na of de leerling voldoet aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden op de dag van de instap.
  • Je school laat de ouders het pedagogisch project en het schoolreglement ondertekenen.
  • Je school organiseert een overleg met de ouders, het CLB en de klassenraad als een leerling met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs wil inschrijven in het gewoon onderwijs.
  • Anderstalige nieuwkomers schrijf je in net zoals elke andere leerling. Lees daarover meer op de pagina’s Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers organiseren. In het basisonderwijs zijn er wel nog specifieke maatregelen.

Naar boven

Contact
Inschrijvingsrecht basisonderwijs