Reaffectatiecommissies en hun bevoegdheden

Drie soorten commissies

Er zijn 3 soorten reaffectatiecommissies:

 • Reaffectatiecommissies van scholengemeenschappen zijn bevoegd voor de scholen van het basis- of secundair onderwijs binnen een scholengemeenschap.
  Als je school behoort tot een scholengemeenschap, is dit de eerstbevoegde reaffectatiecommissie.

  Bevoegdheden in art. 12bis van het reaffectatiebesluit van 29 april 1992.
   
 • Reaffectatiecommissies van scholengroepen in het gemeenschapsonderwijs. In andere netten bestaan deze reaffectatiecommissies niet.
  De commissies zijn bevoegd voor de instellingen van het basis-en secundair onderwijs die niet tot een scholengemeenschap behoren, voor het volwassenenonderwijs en voor het deeltijds kunstonderwijs binnen een scholengroep in het gemeenschapsonderwijs.
  (Voor de instellingen van het basis- en secundair onderwijs die tot een scholengemeenschap behoren, is de werking van deze commissies opgeschort vanaf 1 september 2015).

  Bevoegdheden in art. 12ter van het reaffectatiebesluit van 29 april 1992.
   
 • De Vlaamse reaffectatiecommissie is samengesteld uit 2 verschillende kamers: een voor het gemeenschapsonderwijs en een voor het gesubsidieerd onderwijs.
  Voor scholen en instellingen die niet tot een scholengemeenschap of een scholengroep behoren, is dit de eerstbevoegde reaffectatiecommissie.
  (De werking van deze commissie is opgeschort vanaf 1 september 2015 voor de instellingen van het basis- en secundair onderwijs die tot een scholengemeenschap behoren).

  Bevoegdheden in art. 15-17 van het reaffectatiebesluit van 29 april 1992.

Naar boven

Regels

De reaffectatiecommissies respecteren een aantal regels bij reaffectatie en wedertewerkstelling:

 • Alleen de eerstbevoegde reaffectatiecommissie mag tijdelijke personeelsleden verdringen die aangesteld zijn voor doorlopende duur. De volgende bevoegde reaffectatiecommissies mogen dat niet.
  Als je school of centrum niet tot een scholengemeenschap behoort, is de Vlaamse reaffectatiecommissie de eerstbevoegde commissie voor scholen of centra van het gesubsidieerd onderwijs.
  Voor scholen of centra van het gemeenschapsonderwijs die niet tot een scholengemeenschap behoren is de eerstbevoegde commissie de reaffectatiecommissie van de scholengroep.
   
 • Bij het school- of centrumbestuur waar je vastbenoemd bent, moet je reaffectatie en wedertewerkstelling eerst gebeuren in vacante betrekkingen, daarna pas in niet-vacante betrekkingen.
   
 • De commissies behandelen bezwaarschriften van personeelsleden tegen toewijzingen. Als een commissie een bezwaarschrift aanvaardt, maar geen vervangende toewijzing vindt, stuurt ze het dossier door naar de volgende bevoegde commissie, die een nieuwe toewijzing uitspreekt.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving