Reaffectatie en wedertewerkstelling van je personeel

Wat is het?

  • Rechten en plichten
  • Gevolgen voor statuut en salaris
  •  …

Alles wat je personeel moet weten over reaffectatie en wedertewerkstelling, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (tbsob).  

Rechten, plichten en volgorde van reaffectatie en wedertewerkstelling

Je bent verplicht om de ter beschikking gestelde personeelsleden een betrekking aan te bieden voor je kan overgaan tot een tijdelijke aanwerving.  Personeelsleden met tbsob hebben ook voorrang op tijdelijke collega’s.  
Ook de volgorde waarin je personeelsleden met een terbeschikkingstelling reaffecteert of wedertewerkstelt, is vastgelegd.
De rechten, plichten en procedures van reaffectatie en wedertewerkstelling staan per onderwijsniveau en per onderwijsnet in de omzendbrief reaffectatie en wedertewerkstelling.

Naar boven

Outplacement (tewerkstelling buiten het onderwijs)

In bepaalde gevallen kan je personeelslid met tbsob een tewerkstelling opnemen buiten het onderwijs (outplacement). Je vindt de mogelijkheden en voorwaarden in het reaffectatiebesluit – tewerkstelling buiten het onderwijs en in de omzendbrief outplacement.                   

Professionaliseringstraject

Het personeelslid met tbsob dat door de Vlaamse reaffectatiecommissie toegewezen is in een niet-organieke betrekking en dat een professionaliseringstraject aangaat, beschouw je tijdens de duur van het professionaliseringstraject als gereaffecteerd. Lees er meer over in het reaffectatiebesluit - professionaliseringstraject.

Naar boven

Afstand van wachtgeldtoelage en de reaffectatie of wedertewerkstelling

Je personeelslid met tbsob kan bij het begin van de tbsob of bij het begin van het schooljaar (tijdelijk) afstand doen van de wachtgeldtoelage voor het geheel of een deel van de uren van de tbsob. Je personeelslid:

  • Behoudt in dat geval het recht op terbeschikkingstelling
  • Is tijdens de duur van de afstand niet verplicht om een reaffectatie of wedertewerkstelling te aanvaarden
  • Kan echter niet weigeren als je in je school of centrum een definitieve vacature in hetzelfde ambt moet toewijzen

Meer details vind je in de omzendbrief afstand wachtgeld of wachtgeldtoelage en begrip gelijkwaardige andere betrekking.

Hoe melden?

In de omzendbrief elektronisch communiceren terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking vind je hoe je de reaffectatie of wedertewerkstelling moet melden per onderwijsniveau en per onderwijsnet.

Naar boven