Psychosociale risico's op het werk

Wat zijn psychosociale risico’s op het werk?

Bij je werk op school of in een centrum bestaat het risico dat je psychische en eventueel lichamelijke schade ondervindt:

 • Psychische schade uit zich onder meer in angsten, depressie, burn-out, zelfmoordgedachten of posttraumatische stress.
 • Lichamelijke schade kan leiden tot lichamelijke uitputting, slaapproblemen, verhoogde bloeddruk, hartkloppingen, maag- en darmproblemen enzovoort.

De welzijnswetgeving noemt dit psychosociale risico’s (PSR). Ze kunnen met diverse factoren in je werk en je werksituatie samenhangen:

 • Je werk zelf:

  • De schoolorganisatie: taakverdeling, werkprocedures, beheersinstrumenten, managementstijl, algemeen schoolbeleid
  • De inhoud van je taak: complexiteit, (gebrek aan) variatie, psychische belasting, duidelijkheid van de taken
  • De arbeidsvoorwaarden: aard van je contract, lessenrooster, nascholingsmogelijkheden, loopbaanbeheer, evaluatie
  • De arbeidsomstandigheden: de materiële omgeving waarin je werkt (inrichting van de klaslokalen, verlichting, lawaai, ergonomie)
 • Je relaties met de schooldirectie, de collega’s, de leerlingen en hun ouders: persoonlijk contact, communicatie, samenwerking, integratie, participatie

Soms spelen een aantal van die factoren op elkaar in en vormen ze een complex geheel.

Niet alleen op het individuele, maar ook op het collectieve vlak kunnen psychosociale risico’s negatieve gevolgen hebben, zoals een verslechterende werksfeer of conflicten tussen collega’s.

Ten slotte brengen psychosociale risico’s ook kosten voor de school zelf mee. Denk maar aan arbeidsongevallen of een daling van de kwaliteit van het werk en van de productiviteit.

Naar boven

Hoe psychosociale risico’s als stress en pesten vermijden?

 • Onder bepaalde voorwaarden is je school- of centrumbestuur wettelijk verplicht preventief op te treden.
 • Ook voor jou voorziet de (federale) wetgeving in een aantal preventieve actiemogelijkheden.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Regelgeving

Biedt het algemeen wettelijk kader voor de preventie van de psychosociale risico’s op het werk

Geeft uitvoering aan hoofdstuk Vbis van de welzijnswet. Je vindt er onder meer de bepalingen inzake risicoanalyse en preventiemaatregelen, de procedures voor werknemers die menen schade te ondervinden door blootstelling aan psychosociale risico’s op het werk, het statuut van de preventieadviseur psychosociale aspecten en van de vertrouwenspersoon.