Projecten, organisaties en publicaties

Diverse projecten, organisaties en publicaties die bijdragen tot meer kleuterparticipatie.

Kleine Kinderen, Grote Kansen

Je vindt tips en middelen om op de klasvloer de strijd tegen kinderarmoede te voeren op de website Kleine Kinderen Grote Kansen.

Lees ook het magazine Kleine Kinderen Grote Kansen – kinderarmoede aanpakken.

Huizen van het Kind

Informatie en ondersteuningsmogelijkheden die kunnen helpen om een lokaal samenwerkingsverband ‘Huis van het Kind’ uit te bouwen.

De toolbox Roadmap – Huizen van het Kind helpt je om zichtbaar te maken waar je al staat met je Huis van het Kind. 

DIVA: Diversiteit In Actie

DIVA inspireert leerkrachten om actief aan de slag te gaan met diversiteit.

Coachingstool Samen met Ouders

De coachingstool 'Samen met Ouders' ondersteunt secundaire scholen in hun zoektocht om ouderbetrokkenheid te versterken.

Expertengroep kinderopvang-kleuteronderwijs

De expertengroep kinderopvang-kleuteronderwijs stimuleert de samenwerking tussen kinderopvang en school.

Werk jij al samen met kinderopvangvoorzieningen of scholen? Ervaar je knelpunten of belemmeringen in de regelgeving? Laat het weten via kleuterparticipatie@vlaanderen.be 

 

 

CARE - European Early Childhood Education and Care

Bekijk voorbeelden van goede praktijken en leer meer over Europese kleuterparticipatie. Voorbeelden van goede praktijken (filmpjes)

Initiatieven Brede School

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school.