Programmatie en rationalisatie in het vernieuwde deeltijds kunstonderwijs

Aanbod uitbreiden

Uit onderzoek blijkt dat jongeren minder snel kiezen voor deeltijds kunstonderwijs als de afstand tussen de academie en de woonplaats groter wordt.

Het niveaudecreet heft de programmatiestop op waardoor academies op een soepelere manier hun aanbod kunnen uitbreiden op plekken waar er voldoende leerlingen zijn. Maar academies kunnen ook volledig nieuwe graden, kortlopende studierichtingen of domeinen oprichten als er daarvoor genoeg belangstelling is. Voor oprichtingen die vanaf 1 september 2018 van start gaan moet een schoolbestuur uiterlijk 30 april 2018 een aanvraag indienen.

Lijvige motivatiedossiers zijn niet meer nodig. Het schoolbestuur en de directeur beslissen zelf over de artistiek-pedagogisch opportuniteit van de oprichting. De Vlaamse overheid doet daarover geen enkele uitspraak.

Naar boven

Vestigingsplaats als ankerpunt

Ieder postadres waar de academie lessen organiseert is een vestigingsplaats. Een vestigingsplaats waar een academie een bepaald structuuronderdeel organiseert, vormt het ankerpunt van de regelgeving rond programmatie en rationalisatie.

Naar boven

Programmatienormen

Programmatienormen voor domeinen en structuuronderdelen bepalen waar er nieuwe oprichtingen kunnen komen. Voor vestingplaatsen in een gemeente met minder dan 200 inwoners per km² of in een gemeente van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest gelden lagere normen.

Naar boven

Kunstacademies

Als een academie met een aanbod muziek en woordkunst-drama het domein beeldende kunsten opricht, wordt ze kunstacademie. Strenge voorwaarden verdwijnen waaraan schoolbesturen vóór het niveaudecreet moesten voldoen, zoals een minimum aantal inwoners en een inhoudelijke motivatie.

Naar boven

Nieuwe academie oprichten

De oprichting van een volledig nieuwe academie bestaat uit de oprichting van 1 of meer domeinen. Volgens het decreet kwaliteit van onderwijs moet een schoolbestuur erkenning vragen van de nieuwe onderwijsinstelling. De erkenningsprocedure bestaat uit een voorlopige erkenning, een erkenningsonderzoek door de onderwijsinspectie ter plaatse en een uitspraak over de definitieve erkenning.

Naar boven

Rationalisatienorm

Na de oprichting moeten er voldoende leerlingen les blijven volgen in elk domein en in elk structuuronderdeel. Ieder schooljaar moet de academie op 1 februari een gemiddelde rationalisatienorm halen per structuuronderdeel, over de vestigingsplaatsen heen. Als de academie de norm 2 schooljaren op rij niet haalt, moet het schoolbestuur het structuuronderdeel stopzetten in een of meer vestigingsplaatsen.

Naar boven