Prestatieregeling van je personeel in het deeltijds kunstonderwijs

Wat is het?

Wat is een prestatieregeling? Hoeveel uren moet ik presteren? Je personeelslid vindt alle informatie op de pagina’s over de prestatieregeling voor onderwijspersoneel.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Je hoeft geen administratieve stappen te zetten inzake de prestatieregeling. Zorg er wel voor dat je de regels volgt bij bepalen van de prestaties, opdracht en taken van je personeel.

Naar boven

Prestatieregeling, opdracht, functiebeschrijving

Voor verschillende ambten in het deeltijds kunstonderwijs legt de Vlaamse Regering een prestatieregeling vast.

Het bestuur van de academie legt voor elke medewerker de concrete invulling van de opdracht vast in het aanstellingsbesluit (GO!) of een overeenkomst (andere netten).

Voor elk personeelslid dat minstens 104 dagen aangesteld is, stelt het bestuur een functiebeschrijving op.

Naar boven

Domein beeldende en audiovisuele kunsten

De prestatieregeling voor leraren in het domein beeldende en audiovisuele kunsten vind je in het BVR prestatieregeling deeltijds kunstonderwijs: domein Beeldende en Audiovisuele Kunsten.

Naar boven

Domeinen muziek, woordkunst-drama, dans

De prestatieregeling voor leraren en begeleiders in de domeinen muziek, woordkunst-drama en dans vind je in het BVR prestatieregeling deeltijds kunstonderwijs: domeinen Muziek, Woordkunst -Drama en Dans.

Naar boven

Ondersteunend personeel

De prestatieregeling voor de administratieve medewerkers vind je in het BVR opleidingsaanbod, organisatie, personeelsformatie, inning van het inschrijvingsgeld en certificering deeltijds kunstonderwijs.
 

Bestuurspersoneel

Voor bestuurspersoneel in het deeltijds kunstonderwijs legt de het bestuur de prestatieregeling vast.

Naar boven