Prestatieregeling in het secundair onderwijs

Onderwijzend personeel

Vastgelegde uren en andere taken

De overheid legt  vast hoeveel uren  een bepaald personeelslid moet presteren om een voltijdse opdracht uit te voeren.  Ze doet dat op basis van prestatienoemers.

Je opdracht wordt uitgedrukt in de vorm van een opdrachtbreuk, waarbij de teller het aantal werkelijk gepresteerde uren voorstelt. . De noemer van de breuk drukt uit hoeveel uren een voltijdse lesopdracht per week omvat. Bekijk de prestatienoemers per ambt

De overheid berekent je salaris op basis van je opdrachtbreuk.

Naast die wettelijk vastgelegde uren doe je ook nog andere taken.

Voor de invulling van je opdracht is je werkgever bevoegd: het bestuur van je school. Het bestuur sluit samen met jou een  aanstellingsbesluit (in het GO!) of overeenkomst (in de andere netten) af, met een omschrijving van je opdracht. Daarnaast krijg je meestal ook een individuele functiebeschrijving en daar staan alle taken in die bij je job horen.

Naar boven

Bestuurspersoneel

Prestatieregeling

Voor de directeur, de adjunct-directeur en de coördinator legt de overheid geen specifieke prestatieregeling vast. Het schoolbestuur (je werkgever) is daar voor bevoegd.

Voor de technisch adviseur en de technisch adviseur-coördinator is er een andere regeling in het gewoon en in het buitengewoon onderwijs:

  • In het gewoon secundair onderwijs legt de overheid geen specifieke prestatieregeling vast. Het schoolbestuur (je werkgever) is daar voor bevoegd.
  • In het buitengewoon secundair onderwijs presteert een technisch adviseur en een technisch adviseur-coördinator minimaal 30 en maximaal 33 lesuren van 50 minuten in een voltijdse functie.

Invulling van je opdracht

Voor de invulling van je opdracht is je werkgever bevoegd: het bestuur van je school. Het bestuur sluit samen met jou een overeenkomst af, met een omschrijving van je opdracht. Daarnaast krijg je meestal ook een individuele functiebeschrijving en daar staan alle taken in die bij je job horen.

Naar boven

Ondersteunend personeel

Twee ambten behoren tot de categorie van het ondersteunend personeel:

  • Opvoeder
  • Administratief medewerker

Een voltijdse opdracht omvat  36 uur per week, zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs. Een halftijdse opdracht telt 18 uren.

Voor de invulling van je opdracht is je werkgever bevoegd:  het bestuur van je school.

Het bestuur sluit samen met jou een overeenkomst af, met een omschrijving van je opdracht. Daarnaast krijg je meestal ook een individuele functiebeschrijving en daar staan alle taken in die bij je job horen.

Naar boven

Paramedisch personeel

Tijdens de aanwezigheid van de leerlingen voer je schoolgebonden en kindgebonden prestaties uit. Daarnaast voer je ook administratieve taken uit die eigen zijn aan de functie.

Ben je ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist of verpleger? Dan geldt een wekelijkse opdracht van 26 klokuren. Deze opdracht oefen je uit binnen de normale aanwezigheid van de leerlingen.

Binnen de wekelijkse schoolgebonden opdracht van 26 klokuren presteer je een kindgebonden opdracht van minimaal 24 tot maximaal 28 lesuren.

Maar ook extra taken zoals deelnemen aan oudercontacten, personeelsvergaderingen, administratieve taken … behoren tot je opdracht.

Voor de invulling van je opdracht is je werkgever bevoegd: het bestuur van je school.

Het bestuur sluit samen met jou een overeenkomst af, met een omschrijving van je opdracht. Daarnaast krijg je meestal ook een individuele functiebeschrijving en daar staan alle taken in die bij je job horen.

Naar boven

Medisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel

Voor deze personeelsleden geldt een wekelijkse opdracht van minimaal 32 en maximaal 36 klokuren.

Voor de invulling van je opdracht is je werkgever bevoegd:  het bestuur van je school.

Het bestuur sluit samen met jou een overeenkomst af, met een omschrijving van je opdracht. Daarnaast krijg je meestal ook een individuele functiebeschrijving en daar staan alle taken in die bij je job horen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving