Prestatieregeling in het deeltijds kunstonderwijs

Onderwijzend personeel

De overheid legt voor jou vast hoeveel uren je als lid van het onderwijzend personeel moet presteren om een voltijdse opdracht uit te voeren. Ze doet dat op basis van prestatienoemers.

De prestatienoemer drukt uit hoeveel uren een voltijdse lesopdracht per week omvat.

Je opdracht wordt uitgedrukt in de vorm van een opdrachtbreuk, waarbij de teller het aantal te presteren uren voorstelt. Het getal in de teller drukt uit of je deeltijds of voltijds werkt. De noemer van de breuk is de prestatienoemer. In de tabel met prestatienoemers vind je het aantal uren dat je in een voltijds ambt minimaal en maximaal moet presteren.

De overheid berekent je salaris op basis van je opdrachtbreuk.

Naast die wettelijk vastgelegde uren voer je ook nog andere taken uit. Welke extra prestaties de school van je verwacht, legt het schoolbestuur (je werkgever) vast in je aanstellingsbesluit (in het GO!) of overeenkomst (binnen de andere koepels) en - samen met jou - ook in een functiebeschrijving.

In de 1ste, 2de en 3de graad van het deeltijds kunstonderwijs geldt voor het onderwijzend personeel de prestatienoemer 22. Dat zijn 22 lestijden per week voor een voltijdse opdracht. In de 4de graad zijn dat minimaal 20 en maximaal 22 lestijden.

In de domeinen Muziek, Woordkunst-drama en Dans bedragen de lestijden 60 minuten. In het domein Beeldende en Audiovisuele Kunsten is dat 50 minuten.

Naar boven

Bestuurspersoneel

De overheid legt geen prestatieregeling op voor de directeur van een school in het deeltijds kunstonderwijs. Dat is een taak voor het schoolbestuur.

Naar boven

Ondersteunend personeel

Voor studiemeester-opvoeders omvat een voltijdse opdracht 32 uren per week.

Voor administratief medewerkers geldt een voltijdse opdracht van 36 klokuren effectieve prestaties per week. 

Als je een onvolledige opdracht hebt, presteer je verhoudingsgewijs een aantal klokuren met prestatienoemer 32 of 36.

Voor de volledige invulling van je opdracht is je werkgever bevoegd: het bestuur van je school.

Het bestuur sluit samen met jou een overeenkomst af, met een omschrijving van je volledige opdracht. Daarnaast krijg je meestal ook een individuele functiebeschrijving en daar staan alle taken in die bij je job horen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving