Plage

Plagelestijden of plage-uren zijn lestijden of uren tussen de onder- en bovengrens van een volledige opdracht. Het zijn dus de lestijden of uren die je boven het minimumaantal en onder het maximumaantal presteert.

Plagelestijden of -uren komen voor in het basis- en secundair onderwijs.

In principe geen extra loon

Je wordt er in principe niet extra voor betaald. In sommige gevallen worden de plagelestijden of -uren wel als overwerk betaald, bijvoorbeeld wanneer de bijkomende opdracht het gevolg is van een vervanging die je opneemt.

Minima en maxima voor jouw ambt

Het minimumaantal en het maximumaantal te presteren uren voor een voltijdse opdracht voor jouw ambt vind je in de tabel met prestatienoemers.


Extra informatie

Verwante pagina