Pedagogische begeleiding

De pedagogische begeleidingsdiensten (PBD's) ondersteunen de onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's).

De PBD heeft verschillende opdrachten die:

  • Het beleid van de school versterken
  • De professionalisering van het onderwijspersoneel bevorderen

Je neemt contact op met de pedagogische begeleidingsdienst die is verbonden aan het GO! of aan de koepelorganisatie van een specifiek onderwijsnet.

Vocvo en 4 pedagogische begeleidingsdiensten zorgen voor de ondersteuning en voor de kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs.

Een commissie van externe deskundigen maakte een evaluatie van de pedagogische begeleidingsdienst in:

  • 2013
  • 2018