Partners voor kleuterparticipatie

Vraag naar pedagogische begeleiding

GO! - Gemeenschapsonderwijs

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten

Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers

 
Partners in je gemeente

Lokale overlegplatforms (LOP's) hebben de opdracht om afspraken te maken over het verhogen van de kleuterparticipatie. De kleutercoördinator ondersteunt de LOP's bij deze opdracht. De contactgegevens van de LOP's.

Fiche 'In gesprek over kleuteronderwijs'

De kleutercoördinator ontwikkelde een gespreksfiche voor lokale partners die in gesprek gaan met ouders over kleuteronderwijs.

pdf bestandIn gesprek over kleuteronderwijs (pdf, 2 p.) (887 kB)

Achtergrondinformatie uit onderwijswereld voor artsen

Een vormingspakket voor artsen over afwezigheden, met expliciet aandacht voor kleuterparticipatie.

Afwezig op school, hoe attesteren? Achtergrondinformatie voor artsen (pdf, 29 p.) (976 kB)

Scholen en Huizen van het Kind bundelen krachten

De kleutercoördinator maakte samen met Kind en Gezin een folder om lokale samenwerking tussen scholen en Huizen van het Kind te bevorderen.

pdf bestandScholen en Huizen van het Kind bundelen krachten (pdf, 2 p.) (376 kB)