Paralleltoetsen van peilingen

Voor zelfevaluatie van scholen

De overheid organiseert jaarlijks een landelijke peiling naar de kwaliteit van het onderwijs in een steekproef van scholen in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs. Meer informatie vind je op onderwijsdoelen.

Scholen die niet in de steekproef van de jaarlijkse peiling zijn opgenomen, maar toch zichzelf willen testen, kunnen van de parallelversie van die jaarlijkse peiling gebruikmaken. Een paralleltoets is altijd gelinkt aan een peiling.

Met een paralleltoets ga je na in welke mate je met je leerlingen bepaalde eindtermen of ontwikkelingsdoelen bereikt.

Je kan de paralleltoets gebruiken bij leerlingen in het lager en in het secundair onderwijs. Afhankelijk van de toets zijn dat alle leerlingen in het 6de leerjaar gewoon basisonderwijs of alle leerlingen in het 2de leerjaar van een bepaalde graad in het voltijds gewoon secundair onderwijs.

De paralleltoetsen zijn alleen geschikt voor afname bij de leerlingengroep die ook in de peiling is getoetst. Zij zijn bijvoorbeeld niet geschikt voor het buitengewoon onderwijs, het deeltijds secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs. De leerlingengroepen zijn er in onvoldoende mate te vergelijken met de referentiegroep van de peilingen.

Je kan uitzonderlijk gebruikmaken van de paralleltoetsen voor andere leerlingengroepen, uit het buitengewoon onderwijs of uit het modulair beroepssecundair onderwijs. Voor die leerlingengroepen kan je een beperkt feedbackrapport aanvragen. Dat rapport geeft een algemene indicatie van de bereikte eindtermen zonder een vergelijking te maken met de peiling. Neem eerst contact op met de onderzoeksgroep Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (Paralleltoetsen) van de KU Leuven om de mogelijkheden te bespreken. Meer informatie vind je op KU Leuven - Paralleltoetsen van peilingen.

Naar boven

Waarom test je?

De paralleltoetsen zijn een instrument voor zelfevaluatie: elke school kan de paralleltoetsen gebruiken om na te gaan of zij de eindtermen of ontwikkelingsdoelen heeft gerealiseerd op schoolniveau.  

De resultaten komen niet bij de overheid terecht.  De onderzoeksgroep Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen van KU Leuven verwerkt de resultaten. Je kan bij het steunpunt terecht voor feedback.

Naar boven

Hoe neem je de toetsen af?

Je neemt de toetsen af aan het einde van het schooljaar, in mei - juni. Je kan als school zelf kiezen wanneer en hoeveel paralleltoetsen je afneemt.

Een paralleltoets is net als een peilingstoets een verzameling van gemakkelijke en moeilijke opgaven om te meten of leerlingen de eindtermen bereiken. Leerlingen hoeven niet alle moeilijke opgaven correct op te lossen om toch de eindtermen te bereiken.

De berekening van de score gebeurt via de website Paralleltoetsen van peilingen (paralleltoetsen) van de onderzoeksgroep Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (KU Leuven). Bij het berekenen van de resultaten wordt er rekening mee gehouden dat een vaardige leerling ook wel eens een makkelijke opgave foutief oplost.

Naar boven

Waar vind je de toetsen?

Registreer  je school op de website Paralleltoetsen van peilingen (KU Leuven). Je kan er doorlopend de toetsen downloaden en toelichting vinden. Op het einde van het schooljaar (mei - juni) kan je er de resultaten van de tests doorsturen en in mei en juni feedback vragen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Website

Onderzoeksgroep Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (KU Leuven)