Overlevingspensioen hogeschoolpersoneel

De langstlevende echtgenoot, de uit de echt gescheiden echtgenoot of de kinderen van een overleden (actief of gepensioneerd) personeelslid uit het onderwijs kunnen aanspraak maken op een overlevingspensioen.

De onderwijsinstelling of het bestuur spelen geen rol in de aanvraag van het overlevingspensioen.

De nabestaanden dienen de aanvraag voor een overlevingspensioen in bij de Federale Pensioendienst (FPD).