Over doorlichtingen en doorlichtingsverslagen

De onderwijsinspectie controleert en stimuleert de kwaliteit

De onderwijsinspectie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming licht elk schooljaar een aantal erkende scholen en centra door in Vlaanderen en in Brussel:

  • Scholen voor gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs
  • Scholen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en de centra voor deeltijds onderwijs
  • Centra voor volwassenenonderwijs (de onderwijsinspectie controleert niet de  opleidingen hoger beroepsonderwijs: die worden beoordeeld door de Nederlands - Vlaamse Accreditatieorganisatie) (NVAO)
  • Centra voor basiseducatie
  • Academies voor beeldende en audiovisuele kunsten, muziek, woordkunst-drama en dans
  • Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Elke school moet binnen een periode van 6 jaar minstens 1 doorlichting krijgen. Tijdens een doorlichting  voer de onderwijsinspectie 4 onderzoeken uit:

  • Het onderzoek van de kwaliteitsontwikkeling
  • Het onderzoek van één of meerdere kwaliteitsgebieden
  • Het onderzoek van de onderwijsleerpraktijk
  • Het onderzoek van de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

Naar boven

Verslagen

Doorlichtingsverslag

De onderwijsinspectie schrijft de observaties van een doorlichting, met te borgen punten, ontwikkelkansen en tekorten, uit in een doorlichtingsverslag.

Naar boven

Voor wie zijn de verslagen?

De verslagen zijn bestemd voor de overheid en de school. De minister van Onderwijs beslist over de verdere erkenning van de school op basis van het advies in het doorlichtingsverslag.

De school kan het verslag gebruiken om zelf verder te zorgen voor de kwaliteit van haar werking.

Iedereen kan de doorlichtingsverslagen inkijken. Die kunnen nuttig zijn bij de keuze van een school.

Naar boven

Wanneer is onze school aan de beurt?

De onderwijsinspectie licht alle onderwijsinstellingen minstens 1 keer door binnen een termijn van 6 jaar. Minstens 21 kalenderdagen voordien licht ze de scholen in over tijdstip en verloop van de doorlichting.

Het is de taak van de scholen om het personeel, de ouders, leerlingen en cursisten op de hoogte te brengen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Contact