Vind een geschikte school

De onderwijsinspectie controleert de scholen en schrijft de observaties van die doorlichting, met de sterke en zwakke punten, uit in een doorlichtingsverslag.

Lees over je vrije schoolkeuze, over de schooldoorlichtingen van de onderwijsinspectie, het schoolreglement, de inschrijvingsprocedure en andere zaken om rekening mee te houden.

Belangrijke elementen om een school voor buitengewoon onderwijs te kiezen: type, opleidingsvorm (in het secundair onderwijs) en 'meest nabije school'.

Kies je voor de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs, dan heeft je kind recht op (gratis) leerlingenvervoer.

Internaten vangen leerlingen op uit het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs.
Tehuizen vangen kinderen op van ouders zonder vaste verblijfplaats.

Onderwijskiezer helpt je zoeken naar de juiste studierichting.