Naar het voltijds gewoon secundair onderwijs

Het voltijds gewoon secundair onderwijs

Bij de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs gaan de meeste leerlingen naar het voltijds gewoon secundair onderwijs, waar ze  de 1ste graad starten in het 1ste leerjaar A.

Leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben verworven en geen getuigschrift basisonderwijs hebben behaald, starten in het 1ste leerjaar B.

Het is de bedoeling dat de leerlingen in de 1ste graad met zoveel mogelijk vakken kennismaken en dan vanaf de 2de graad (vanaf het 3de leerjaar) een bewuste studiekeuze maken.

In de 2de en 3de graad bestaan 4 onderwijsvormen:

 • Algemeen secundair onderwijs (aso)
 • Beroepssecundair onderwijs (bso)
 • Kunstsecundair onderwijs (kso)
 • Technisch secundair onderwijs (tso)

De onderwijsvormen zijn verder onderverdeeld in studiegebieden en studierichtingen.

In een klein aantal scholen in het bso loopt vanaf de 2de graad een experiment modulair onderwijs. Daarin bestaan geen graden of leerjaren, wel studiegebieden en opleidingen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de leerjaren van de 1ste, 2de en 3de graad, of over het aso, het bso, het modulair onderwijs ...? Lees over de structuur van het voltijds gewoon secundair onderwijs.

Naar boven

Getuigschrift basisonderwijs

De regel is: heeft je kind een getuigschrift basisonderwijs, dan gaat het naar het 1ste leerjaar A van het gewoon secundair onderwijs. Het kan ook, op advies van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en met jouw akkoord, naar het 1ste leerjaar B.

Het getuigschrift basisonderwijs is de belangrijkste toelatingsvoorwaarde voor het 1ste leerjaar A van het secundair onderwijs.

Getuigschrift niet gehaald?

De volgende situaties zijn mogelijk:

1) Je kind heeft het 6de leerjaar van de lagere school gevolgd, maar het is niet geslaagd

 • Je kind kan naar het 1ste leerjaar B. Daar krijgt het meer onderwijs op maat, zodat het bepaalde vaardigheden of kennis beter onder de knie krijgt. Na een geslaagd 1ste leerjaar B kan het nog naar het 1ste leerjaar A gaan.
   
 • Het kan meteen in het 1ste leerjaar A beginnen in 2 gevallen:
  • De toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing en jij gaat er ook mee akkoord. Ook het centrum voor leerlingenbegeleiding moet advies geven (dat moet niet per se gunstig zijn).
  • De toelatingsklassenraad kan ook beslissen om je kind toe te laten tot het 1ste leerjaar A op basis van een screening. Ook in dat geval moet jij als ouder akkoord gaan.

2) Je kind heeft het 6de leerjaar van de lagere school niet gevolgd

Het kan naar het 1ste leerjaar B, maar alleen als het in dat kalenderjaar (dus ten laatste op 31 december) 12 jaar (of ouder) wordt.

Naar boven

Op welke leeftijd?

De meeste jongeren starten het secundair onderwijs op 12 jaar. Meer precies: op 1 september van het kalenderjaar waarin ze 12 worden.

Het is mogelijk om later in te stappen: als je kind op 7 jaar in het lager onderwijs is ingestapt, of als het langer in het lager onderwijs bleef. Je kind kan ten laatste als het 15 jaar wordt, overstappen van het lager naar het secundair onderwijs.

Ook een vervroegde overstap naar het secundair onderwijs is mogelijk (dus vóór je kind 12 is). Dat kan als het op 5 jaar in het lager onderwijs is ingestapt, of als het versneld het lager onderwijs heeft doorlopen en dus het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald.

Naar boven

Vanuit het buitengewoon onderwijs

Er zijn 2 mogelijkheden. Je wil je kind:

 • Hetzelfde leerprogramma laten volgen als de andere leerlingen
 • Een eigen aangepast leerprogramma laten volgen

Gemeenschappelijk leerprogramma

Je kind kan van het buitengewoon onderwijs overstappen naar het 1ste leerjaar van het gewoon secundair onderwijs. Het moet dan voldoen aan de toelatingsvoorwaarde die voor alle leerlingen geldt: een getuigschrift basisonderwijs hebben.

Heeft je kind geen getuigschrift basisonderwijs en wil het naar het 1ste leerjaar A, dan moet de toelatingsklassenraad in de nieuwe school akkoord gaan. Ook het CLB moet advies geven (dat moet niet per se gunstig zijn). Je kind kan sowieso naar 1B als het in dat kalenderjaar (dus uiterlijk op 31 december) 12 jaar of ouder wordt.

Individueel aangepast leerprogramma

Als je kind een verslag heeft voor toegang tot het buitengewoon secundair onderwijs, kan het ook in het gewoon secundair onderwijs een eigen leerprogramma volgen.

Meer over:

Naar boven

Vanuit een niet-Vlaamse school

Ging je kind naar een niet-Vlaamse school (in het buitenland, of naar een Frans- of Duitstalige school in België), dan beslist de toelatingsklassenraad van de nieuwe school of en in welk leerjaar je kind kan starten.

Naar boven

Naar een volgend leerjaar

Algemene regel: als je kind een oriënteringsattest A behaalde, kan het naar het volgende leerjaar.

Ook als je kind een oriënteringsattest B behaalt, kan het naar het volgende leerjaar, maar niet naar alle onderwijsvormen of studierichtingen.

Uitzondering: in 2 gevallen kunnen leerlingen overgaan op basis van leeftijd, ongeacht welk oriënteringsattest ze hebben:

 • Wie uiterlijk op 31 december 14 jaar is, kan naar het beroepsvoorbereidend leerjaar.
 • Wie uiterlijk op 31 december 15 jaar is, kan naar het 1ste leerjaar van de 2de graad bso.

In beide gevallen beslist de toelatingsklassenraad.

Naar boven

Tot 25 jaar

Er bestaat een maximumleeftijd voor het voltijds gewoon secundair onderwijs. Leerlingen die geen 25 jaar zijn, kunnen inschrijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs. Zij kunnen er blijven tot het einde van het schooljaar waarin ze 25 worden.

Dat betekent:

 • Wie 25 wordt in oktober, kan op 1 september nog inschrijven in het secundair onderwijs en dat volgen tot het einde van het schooljaar.
 • Wie 25 wordt in juni, kan op 1 september niet meer inschrijven, ook niet om het jaar over te zitten.

Wie toch het diploma of een ander studiebewijs van het voltijds gewoon secundair onderwijs wil halen, kan dat:

De leeftijdsgrens geldt niet:

 • Voor de 3de leerjaren van de 3de graad: de voorbereidende jaren op het hoger onderwijs, de Se-n-Se, het 7de jaar bso (de specialisatiejaren en het naamloos leerjaar)
 • Voor volgende studierichtingen van de 3de graad tso:
  • Optiektechnieken
  • Orthopedietechnieken
  • Tandtechnieken

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan
1210 Brussel
België