Schooljaar, schoolweek, schooldag in het basisonderwijs

Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus.
Er zijn 5 vakantieperiodes en een aantal andere vrije dagen.

De kinderen volgen per schoolweek 28 of 29 lestijden van 50 minuten (uitzondering: ziekenhuisscholen). Ze worden in aantal gelijkmatig gespreid over 5 dagen, van maandag tot en met vrijdag.  De woensdagnamiddag is vrij.

Op een schooldag beginnen de lessen ten vroegste om 8 uur. Ze eindigen ten vroegste om 15 uur en uiterlijk om 17 uur.

De school is bevoegd om eventuele pauzes in de voor- en namiddag vast te leggen. Er is een verplicht uur middagpauze.

Opvang en toezicht

In het basisonderwijs moet een school instaan voor opvang en toezicht tijdens de periode van de normale aanwezigheid van de leerlingen. Die periode loopt vanaf 15 minuten voor de 1ste les 's morgens tot 15 minuten na de laatste les 's middags en vanaf 15 minuten voor de 1ste les 's namiddags tot 15 minuten na de laatste les 's avonds.

Vele scholen zorgen voor meer opvang, maar ze zijn daartoe niet verplicht. Een school kan voor vrijwillige opvang een financiële bijdrage aan de ouders vragen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's