Met een beperking in het gewoon onderwijs

Redelijke aanpassingen

Sinds het schooljaar 2015-2016 voert de overheid maatregelen in om meer kinderen met een beperking een plaats in het gewoon onderwijs bieden.

Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Over het ondersteuningsmodel voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in scholen van het gewoon basis- en secundair onderwijs.

  • Werkwijze voor ondersteuning type 2, 4, 6, 7

    Werkwijze vanaf 1 september 2019 voor ondersteuning van kinderen met een verstandelijke (type 2), motorische (type 4), visuele (type 6), auditieve beperking of spraak- of taalontwikkelingsstoornis (type 7) in het gewoon onderwijs.

Speciale onderwijsleermiddelen

Speciale onderwijsleermiddelen zijn hulpmiddelen voor leerlingen met een beperking die les volgen in een  school voor gewoon onderwijs