Met een beperking in het gewoon onderwijs

Redelijke aanpassingen

Sinds het schooljaar 2015-2016 voert de overheid maatregelen in om meer kinderen met een beperking een plaats in het gewoon onderwijs bieden.

Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Over het ondersteuningsmodel voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in scholen van het gewoon basis- en secundair onderwijs.

Werkwijze voor ondersteuning van kinderen met een verstandelijke (type 2), motorische (type 4), visuele (type 6), auditieve beperking of spraak- of taalontwikkelingsstoornis (type 7) in het gewoon onderwijs. Deze werkwijze blijft tot en met schooljaar 2021-2022 van kracht. Ondertussen wordt een nieuw ondersteuningsmodel voorbereid, dat ten vroegste vanaf 1 september 2022 in werking treedt.

Speciale onderwijsleermiddelen

Speciale onderwijsleermiddelen zijn hulpmiddelen voor leerlingen met een beperking die les volgen in een  school voor gewoon onderwijs

Ondersteuningsaanbod VAPH voor kinderen met een beperking op school

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) biedt ondersteuning aan voor kinderen met een (vermoeden van een) handicap op school. Vind een overzicht van de ondersteuning die het VAPH aanbiedt.