Vrije schoolkeuze

Jouw keuzevrijheid

Je mag als ouder een school voor je kind kiezen. De Belgische Grondwet garandeert die vrije schoolkeuze van ouders (artikel 24).

Je hebt de keuze tussen officieel onderwijs en vrij onderwijs.

Maar je kan ook andere criteria hebben om een school te kiezen. Je kan een voorkeur hebben voor:

 • Een school in je buurt
 • Een school die voor- en naschoolse opvang aanbiedt, of warme maaltijden
 • Een school met een specifieke onderwijsmethode

Ook in het buitengewoon onderwijs heb je vrije schoolkeuze. Je kan ook beslissen om je kind met een beperking  in een school voor gewoon onderwijs in te schrijven.

Naar boven

Waar moet je rekening mee houden?

 • Als je een school kiest, moet je akkoord gaan met:

  • Het pedagogisch project: de opvoedkundige en onderwijskundige principes van de school
  • Het schoolreglement: met afspraken tussen de school, de leerlingen en hun ouders
    
 • In het secundair onderwijs moet je rekening houden met de studierichtingen die een school aanbiedt.
   
 • In het buitengewoon onderwijs moet je rekening houden met de types en - in het secundair onderwijs - ook met de opleidingsvormen die de school aanbiedt. Wil je van gratis leerlingenvervoer gebruikmaken, dan moet je je kind inschrijven in de meest nabije vrijekeuzeschool: de dichtstbijzijnde school uit het onderwijsnet waar jij voor kiest.
   
 • Je moet de inschrijvingsprocedure volgen: inschrijven tijdens de voorziene periodes, eventueel eerst aanmelden ...
   
 • Er kunnen problemen zijn bij het inschrijven: er kan plaatsgebrek zijn en in een beperkt aantal gevallen kan de school ook weigeren om je kind in te schrijven.

Naar boven

Kwaliteit en jouw verwachtingen

Alle erkende Nederlandstalige basis- en secundaire scholen voldoen aan de kwaliteitsnormen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Dat is wat de onderwijsinspectie onderzoekt als ze een school doorlicht. Je kan een doorlichtingsverslag van de onderwijsinspectie opvragen.

Daarnaast kunnen de lesmethodes, accenten, de aanpak van scholen verschillen. Wat voor jou en je kind de beste school is, hangt in grote mate af van je eigen verwachtingen.

Doe je eigen indrukken op: praat met andere ouders, woon een informatieavond bij of ga een kijkje nemen in de school.

Naar boven

Naar een Franstalige school?

Woon je in Vlaanderen, dan mag je kind ook naar een Franstalige school in Wallonië.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een speciale regeling:

 • Als je in Brussel woont, kan je de onderwijstaal van je kind kiezen: je kiest een Nederlandstalige of een Franstalige school.
 • Woon je buiten Brussel, dan kan je kind ook naar een Brusselse school. Maar in principe moet het er dan onderwijs volgen in de taal van de streek waar je vandaan komt. Een kind uit Vlaams-Brabant moet dus in Brussel naar een Nederlandstalige school. Je kan daar een afwijking voor vragen als je in een taalverklaring meldt dat de moedertaal of de gebruike­lijke taal van je kind het Frans is. In dat geval mag je kind in Brussel naar een Franstalige school.

Naar boven

Vind een school

Op deze website vind je alle erkende Nederlandstalige scholen in Vlaanderen. Je vindt er alle Nederlandstalige scholen van het officieel en het vrij onderwijs.

Vind een basisschool, kleuterschool, lagere school

Vind een school voor secundair onderwijs

Wat zijn erkende en niet erkende scholen?

Een erkende school is een school die beantwoordt aan alle erkenningsvoorwaarden. Erkenning is een voorwaarde voor financiering of subsidiëring door de overheid.

Alle erkende scholen zijn bevoegd om studiebewijzen zoals getuigschriften en  diploma’s uit te reiken.

Een heel beperkt aantal scholen is alleen erkend, maar niet gefinancierd of gesubsidieerd. Dat kan als de school de financiering of subsidiëring niet aanvraagt, of als zij niet voldoende leerlingen telt voor financiering of subsidiëring.

De meeste onderwijsregelgeving is van toepassing op erkende scholen. Maar scholen die alleen erkend zijn ontvangen geen middelen van de overheid en mogen daarom inschrijvingsgeld aan de ouders vragen, in tegenstelling tot gefinancierde of gesubsidieerde scholen.

Een klein aantal scholen in Vlaanderen is niet erkend door de overheid: privéscholen. Zij krijgen geen geld van de overheid en de inspectie onderzoekt niet of ze de kwaliteitsnormen van de Vlaamse overheid halen. Privéscholen kunnen geen erkend studiebewijs afleveren.

Je bent vrij om je kind les te laten volgen in een privéschool. Denk wel aan een aantal zaken:

 • Je zal waarschijnlijk inschrijvingsgeld moeten betalen om mee de kosten te helpen dragen.
 • De overheid beschouwt onderwijs in privéscholen als huisonderwijs. Je moet dus de regels voor het huisonderwijs volgen.
 • Om een erkend getuigschrift of diploma te behalen, zal je je kind ook moeten inschrijven voor de examens van de:
  • Examencommissie basisonderwijs: voor het getuigschrift basisonderwijs
  • Examencommissie  secundair onderwijs: voor de getuigschriften van de 1ste en de 2de graad en het diploma secundair onderwijs

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Website