Studiekeuze in het secundair onderwijs

Studiekeuze vanaf de tweede graad

In de 1ste graad van het secundair onderwijs (dus in het 1ste leerjaar en in het 2de leerjaar of het beroepsvoorbereidend leerjaar) maken de leerlingen kennis met zoveel mogelijk vakken. De bedoeling is dat zij vanaf de 2de graad (vanaf het 3de leerjaar), min of meer een definitieve studiekeuze maken. Het blijft wel mogelijk om later nog over te schakelen.

Kies een studierichting die in de lijn ligt van de interesses en de talenten van je kind. Dat is heel belangrijk, want veel veranderen van studierichting door een verkeerde studiekeuze vergroot de kans op schoolmoeheid, mislukking en zittenblijven. Praat hierover met je kind en beslis samen.

Naar boven

Studieadvies

Weet je kind nog niet welke studierichting het wil volgen? Vraag advies op school. Die is het eerste aanspreekpunt. Leerlingen kunnen dit ook zelf bespreken met de klastitularis of met een andere leraar. En ook het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) verleent op geregelde momenten advies op school over studie- en beroepskeuzebegeleiding. Je mag met vragen daarover ook altijd zelf contact opnemen met het CLB.

Met Onderwijskiezer willen de CLB's van alle onderwijsnetten samen leerlingen, ouders en leerkrachten helpen om een geschikte studierichting te vinden.

Naar boven

Vind een school

Heeft je kind een favoriete studierichting? Klik ze aan in een lijst van studierichtingen en ontdek welke scholen ze aanbieden.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Heeft je kind een groot talent voor een sport? Kijk na of je het kan inschrijven in een topsportrichting. Daarvoor moet het eerst een topsportstatuut krijgen.