Een school voor buitengewoon onderwijs kiezen

Type en opleidingsvorm

Als je kind specifieke zorg nodig heeft door een beperking, kan het terecht in het buitengewoon onderwijs.

Om een school te kiezen voor je kind, moet je eerst en vooral weten:

  • Welk type het meest geschikt is
  • In het secundair onderwijs ook welke opleidingsvorm je kind het best volgt

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) maakt een 'verslag voor toegang tot een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs of voor toegang tot het buitengewoon onderwijs' voor je op. Zonder dat verslag kan je je kind niet inschrijven in het buitengewoon onderwijs.

Naar boven

Gratis leerlingenvervoer naar de meest nabije school

Je hebt recht op een tussenkomst in de vervoerkosten, of op gratis collectief vervoer voor je kind, als je het inschrijft in de meest nabijgelegen school voor buitengewoon onderwijs van het onderwijsnet waar jij voor kiest.

Vind de meest nabijgelegen scholen aan de hand van het adres waar je kind opstapt en van het type (en de opleidingsvorm in het secundair onderwijs).

 Naar boven

Op internaat?

Voor sommige types of opleidingsvormen is het moeilijk om een school in de buurt te vinden. Ook om andere redenen kan een internaat soms de beste oplossing bieden. Er zijn speciale internaten voor kinderen met een beperking.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's