Van school veranderen in het buitengewoon onderwijs

Een leerling in het buitengewoon onderwijs kan na het schooljaar van school veranderen.

Tijdens het schooljaar zijn veranderingen van school die gepaard gaan met een attestwijziging beperkt.

Als principe geldt dat er geen attestwijzigingen mogelijk zijn in de loop van het schooljaar.

Uitzonderingen:

 • Omwille van de coronamaatregelen kan het zijn dat een attestwijziging tijdens het schooljaar wel mogelijk is. Meer info
   
 • Bij verhuis van woonplaats van de leerling en nood aan een meer passend onderwijsaanbod waarvoor het type moet gewijzigd worden.
   
 • Bij een schoolverandering op initiatief van de ouders, waarbij een overschakeling naar het type basisaanbod of type 9 nodig is.
   
 • Na een verblijf in een residentiële setting om medische of psychiatrische redenen of door een plaatsing waarbij een wijziging van type of opleidingsvorm nodig is.
   
 • Bij noodzaak aan een opname in een residentiële setting of door plaatsing waarbij een wijziging van type, opleidingsvorm of onderwijsniveau noodzakelijk is.
   
 • Bij de overgang van een leerling met een verlengd verblijf in het buitengewoon basisonderwijs naar een school voor buitengewoon secundair onderwijs die bij de start van het schooljaar volzet was, maar waar intussen een plaats is vrijgekomen.

Als je kind weggaat uit een school voor buitengewoon onderwijs, dan moet de school:

 • Het originele verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs aan jou teruggeven. Dat heb je nodig om je kind in de nieuwe school voor buitengewoon onderwijs in te schrijven.
 • Een kopie van het verslag aan de directie van de nieuwe school bezorgen, om die snel te informeren.

Als je kind overstapt naar een ander type buitengewoon onderwijs of  - in het secundair onderwijs - naar een andere opleidingsvorm, heb je een gewijzigd verslag nodig. Bezorg dat bij de inschrijving aan de school.

 


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen Basisonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan
1210 Brussel
België