Naar de kleuterschool

Naar de kleuterklas vanaf 2,5 jaar

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de 7 instapdata voor het eerst naar de kleuterschool. Schrijf tijdig en vooraf in.

Naar het buitengewoon kleuteronderwijs

Heb je een kleuter die specifieke zorg nodig heeft door een beperking, dan kan die vanaf 2,5 jaar terecht in het buitengewoon kleuteronderwijs.

Voldoende aanwezig in de kleuterklas

Om voor het 1ste leerjaar van een Nederlandstalige school in te schrijven, moet je kind in het voorafgaande schooljaar voldoende aanwezig zijn in de kleuterklas.