Diploma of ander studiebewijs van het secundair onderwijs verloren?

Na het schooljaar 1993-1994 behaalde studiebewijzen

Heb je een diploma of getuigschrift verloren dat na het schooljaar 1993-1994 uitgereikt is? Dan moet je de school contacteren.

Als de school niet meer bestaat, kan je aan een van de schoolbeheerteams vragen waar de archieven bewaard worden. Vind het schoolbeheerteam van je gemeente (op postnummer zoeken gaat het snelst):
zoek dossierbeheerder schoolbeheerteam.

Naar boven

Tot en met het schooljaar 1993-1994 behaalde studiebewijzen

Gehomologeerde getuigschriften en diploma's

Tot en met het schooljaar 1993-1994 werden de eindstudiebewijzen uit het secundair onderwijs voorgelegd aan de homologatiecommissie:

  • Getuigschrift van het lager secundair onderwijs: tot en met het schooljaar 1990-1991
  • Getuigschrift van het hoger secundair onderwijs en het diploma van secundair onderwijs: tot en met het schooljaar1993-1994

Ben je je studiebewijs verloren? Vraag een vervangend attest aan bij het schoolbeheerteam.

Mail of schrijf naar:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling Secundair Onderwijs, Scholen en Leerlingen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
E-mail: verlorendiploma.so.agodi@vlaanderen.be

Vermeld:

  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Geboorteplaats en -datum
  • De school waar je bent afgestudeerd (met het adres van toen)
  • Het schooljaar waarin je bent afgestudeerd
  • De onderwijsvorm (aso, tso, kso of bso) en studierichting die je gevolgd hebt
  • Of het studiebewijs werd uitgereikt in het lager of hoger secundair onderwijs

Niet-gehomologeerde studiebewijzen

Niet-gehomologeerde studiebewijzen zijn onder meer: studieattesten, studiegetuigschriften, kwalificatiegetuigschriften, brevetten en het aanvullend getuigschrift over de kennis van het bedrijfsbeheer.

Ben je een van die studiebewijzen kwijt, dan kan je een vervangend attest opvragen bij de school waar je het behaald hebt.

Als de school niet meer bestaat, kan je vragen waar de archieven bewaard worden aan een van de schoolbeheerteams. Vind het schoolbeheerteam voor je gemeente (op postnummer zoeken gaat het snelst):
zoek dossierbeheerder schoolbeheerteam .

Als je studiebewijs meer dan 30 jaar oud is, kan je misschien geen vervangend attest meer verkrijgen. Scholen moeten hun archieven immers niet langer dan 30 jaar bewaren.

Naar boven

Studiebewijzen verpleegkunde, ziekenhuisassistent, kinderverzorging

Ben je je studiebewijs van verpleegkunde, ziekenhuisassistent of kinderverzorging verloren? Dan kan je een vervangend attest aanvragen bij de school waar je het studiebewijs behaald hebt.

Voor meer informatie kan je terecht bij:

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg
De heer Danny Vandewalle
Koning Albert II-laan 35, bus 33
1030 Brussel
Tel. 02 553 35 22
E-mail: danny.vandewalle@zorg-en-gezondheid.be

Naar boven

Studiebewijzen van de Examencommissie secundair onderwijs

Ben je een studiebewijs verloren dat je behaalde via de Examencommissie secundair onderwijs?

De examencommissie kan voor een duplicaat zorgen. De kostprijs is 25 euro.

Vraag een duplicaat aan met het formulier: aanvraag duplicaat van je diploma - Examencommissie secundair onderwijs.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Website