Diploma of ander studiebewijs van het secundair onderwijs verloren?

Na het schooljaar 1993-1994 behaalde studiebewijzen

Heb je een diploma of getuigschrift verloren dat na het schooljaar 1993-1994 uitgereikt is? Dan moet je de school contacteren.

Als de school niet meer bestaat, stuur je een mail naar het schoolbeheerteam via verlorendiploma.so.agodi@vlaanderen.be. Zij laten dan weten waar de archieven van jouw school bewaard worden.

Naar boven

Tot en met het schooljaar 1993-1994 behaalde studiebewijzen

Gehomologeerde getuigschriften en diploma's

Tot en met het schooljaar 1993-1994 werden de eindstudiebewijzen uit het secundair onderwijs voorgelegd aan de homologatiecommissie:

 • Getuigschrift van het lager secundair onderwijs: tot en met het schooljaar 1990-1991
 • Getuigschrift van het hoger secundair onderwijs en het diploma van secundair onderwijs: tot en met het schooljaar1993-1994

Ben je je studiebewijs verloren? Vraag een vervangend attest aan bij het schoolbeheerteam.

Mail of schrijf naar:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling Secundair Onderwijs, Scholen en Leerlingen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
E-mail: verlorendiploma.so.agodi@vlaanderen.be

Vermeld:

 • Naam, adres en telefoonnummer
 • Geboorteplaats en -datum
 • De school waar je bent afgestudeerd (met het adres van toen)
 • Het schooljaar waarin je bent afgestudeerd
 • De onderwijsvorm (aso, tso, kso of bso) en studierichting die je gevolgd hebt
 • Of het studiebewijs werd uitgereikt in het lager of hoger secundair onderwijs

Niet-gehomologeerde studiebewijzen

Niet-gehomologeerde studiebewijzen zijn onder meer: studieattesten, studiegetuigschriften, kwalificatiegetuigschriften, brevetten en het aanvullend getuigschrift over de kennis van het bedrijfsbeheer.

Ben je een van die studiebewijzen kwijt, dan kan je een vervangend attest opvragen bij de school waar je het behaald hebt.

Als de school niet meer bestaat, stuur je een mail naar het schoolbeheerteam via verlorendiploma.so.agodi@vlaanderen.be. Zij laten dan weten waar de archieven van jouw school bewaard worden.

Een school moet haar archieven 30 jaar bewaren. Als je studiebewijs ouder is dan 30 jaar, kan het zijn dat je school geen vervangend attest meer kan afleveren.

Naar boven

Eindstudiebewijzen gezondheidszorgberoepen

Behaald tot en met 1990

Ben je je eindstudiebewijs van een opleiding behaald tot en met 1990 in één van de volgende gezondheidszorgberoepen verloren?

 • Kinderverzorgster
 • Verpleegassistente/ziekenhuisassistente
 • Gebrevetteerde ziekenhuisverpleegster/psychiatrisch verpleegster

Dan kan je een vervangend attest aanvragen bij de school waar je het studiebewijs behaald hebt. De school moet haar archieven 30 jaar bewaren. Vanaf september 2019 moeten scholen de documenten 50 jaar bewaren. Als je je studiebewijs in 1990 behaald hebt kan je dus nog steeds bij je school terecht.

Als de school niet meer bestaat, stuur je een mail naar het schoolbeheerteam via verlorendiploma.so.agodi@vlaanderen.be. Zij laten dan weten waar de archieven van jouw school bewaard worden.

Als je studiebewijs ouder is dan 30 jaar, kan het zijn dat je school geen vervangend attest meer kan afleveren. Dan kan je een getuigschrift van inschrijving in het naamregister van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen aanvragen bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Op dat getuigschrift staat je eindstudiebewijs vermeld. Zo kan je bewijzen dat je het eindstudiebewijs behaald hebt. 

Voor meer informatie kan je terecht bij:

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Team Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35, bus 38
1030 Brussel
E-mail:  varia.niet-universitair@vlaanderen.be

Je kan ook bellen naar het nummer 1700.

Vermeld altijd:

 • Je naam, adres en telefoonnummer
 • Je geboorteplaats en -datum
 • De school waar je bent afgestudeerd (met het adres van toen)
 • Het schooljaar waarin je bent afgestudeerd
 • De opleiding die je gevolgd hebt

Behaald tussen 1991 en 1994

Vraag een vervangend attest aan bij je school. Als de school geen attest kan afleveren, dan kan je een getuigschrift van inschrijving in het naamregister van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aanvragen. Op dat getuigschrift staat je eindstudiebewijs vermeld. Zo kan je bewijzen dat je het eindstudiebewijs behaald hebt. 

Voor meer informatie kan je terecht bij:
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Gespecialiseerde Zorg
t.a.v. Thérèse De Backer.
Koning Albert II-laan 35, bus 33
1030 Brussel
Tel. 02 553 36 47
marietherese.debacker@zorg-en-gezondheid.be 

Vermeld altijd:

 • Je naam, adres en telefoonnummer
 • Je geboorteplaats en -datum
 • De school waar je bent afgestudeerd (met het adres van toen)
 • Het schooljaar waarin je bent afgestudeerd
 • De opleiding die je gevolgd hebt

Naar boven

Studiebewijzen van de Examencommissie secundair onderwijs

Ben je een studiebewijs verloren dat je behaalde via de Examencommissie secundair onderwijs?

De examencommissie kan voor een duplicaat zorgen. De kostprijs is 25 euro.

Vraag een duplicaat aan met het formulier: aanvraag duplicaat van je diploma - Examencommissie secundair onderwijs.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Website