Schriften, taken en rapporten bewaren

Lager onderwijs

Er is geen regelgeving die voorschrijft dat je schriften of rapporten moet bewaren in het lager onderwijs.

De school kan wel vragen om bepaalde documenten bij te houden.

Het getuigschrift basisonderwijs moet je wel zorgvuldig bewaren. Je kan ermee aantonen dat je kind voldoet aan de toelatingsvoorwaarde voor het eerste leerjaar A in het secundair onderwijs.
Ook later kan je het getuigschrift nodig hebben, om te bewijzen dat je Nederlandstalig onderwijs genoot.

Secundair onderwijs

3 leerlingen per studierichting moeten hun schriften, huistaken en werkstukken bijhouden tot het einde van het volgende schooljaar. De onderwijsinspectie kan die opvragen.

Ofwel bewaart de school die stukken op school, of ze spreekt met de leerlingen af dat zij die thuis bewaren.

Als de school je niet aanspreekt,  moet je dus niets bewaren.

De school zal wel alle schoolagenda’s opvragen.

Bewaar het studiebewijs dat je kind krijgt op het einde van elke graad. En natuurlijk het diploma of ander eindstudiebewijs van het secundair onderwijs.