Leerplicht

In België geldt voor alle kinderen de leerplicht van 5 tot 18 jaar: ouders moeten hun kinderen laten leren. Vanaf 15 of 16 jaar is er deeltijdse leerplicht.

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Tot dan was dat 6 jaar. 5-jarigen zijn 290 halve dagen leerplichtig in het kleuteronderwijs.

Contact

Vragen over de controle op de leerplicht? leerplichtcontrole@vlaanderen.be of 02/553.04.01

Vragen over huisonderwijs? huisonderwijs.agodi@vlaanderen.be of 02/553.04.01