Schooltoeslag

Sinds schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs geïntegreerd in het groeipakket. Je schooltoeslag wordt automatisch berekend en uitbetaald door je uitbetaler. Je moet dus geen aanvraag meer indienen.

Heb je vragen over je eventuele schooltoeslag? Neem dan contact op met je uitbetaler. Die kan je terugvinden via de website van het groeipakket.