Oproep voor centrale organisator van synchroon internetonderwijs

  • 14 juli 2020

Kan jouw bedrijf synchroon internetonderwijs aanbieden?

Synchroon internetonderwijs (SIO) is een specifieke vorm van afstandsleren, waarbij een jongere die niet fysiek in de klas kan aanwezig zijn, toch kan deelnemen aan het klasgebeuren ‘in real time’ door middel van ICT-toepassingen.

Leerlingen die door ziekte, ongeval of moederschapsrust tijdelijk niet naar school kunnen, krijgen de mogelijkheid om op afstand, via de computer, rechtstreeks en in interactie met de leerkrachten en klasgenoten de lessen te volgen. SIO ondersteunt het leerproces, beperkt de leerachterstand en bereidt de terugkeer naar school voor.

Het vergaande recht en gebruik van SIO in Vlaanderen is uniek in de wereld. Het hele concept wordt hier, in Vlaanderen, uitgewerkt. Dit moet gebeuren door een organisatie die daar ook de middelen voor krijgt.

Vlaams Minister van Onderwijs, Ben Weyts, wil namens de Vlaamse Regering een kaderovereenkomst sluiten met een centrale organisator voor de organisatie van het synchroon internetonderwijs.

De opdracht van centrale organisator van synchroon internetonderwijs, wordt terug in de markt gezet. De Vlaamse Regering gaat zo op zoek naar de meest performante centrale organisatie voor SIO, zodat de werking optimaal kan verlopen voor alle betrokkenen.

Is jouw bedrijf de geschikte kandidaat? In de oproep vind je de voorwaarden, elementen voor het dossier tot kandidaatstelling en minimale vereisten.

Kandideren kan tot 7 september 2020.