Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Anderstalige nieuwkomers

Kinderen van vluchtelingen, adoptiekinderen en andere anderstalige nieuwkomers moeten, net als andere kinderen, voldoen aan de leerplicht en hebben het recht op een inschrijving in een school.

Wat is onthaalonderwijs?

Scholen voor basisonderwijs en voor secundair onderwijs bieden onthaalonderwijs aan om anderstalige nieuwkomers Nederlands aan te leren en om hen te integreren in het onderwijs en in de samenleving.