Ontdek het nieuwe deeltijds kunstonderwijs

Het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs van 28 februari 2018 actualiseert het aanbod, maakt het toegankelijker, versterkt de samenwerking en vereenvoudigt de organisatie.

Wat heeft het deeltijds kunstonderwijs leerlingen te bieden?

Het nieuwe deeltijds kunstonderwijs heeft basiscompetenties en beroepskwalificaties, gebaseerd op 6 kerncompetenties.

Ontdek de domeinen, studierichtingen en studieomvang in het nieuwe deeltijds kunstonderwijs.

Het deeltijds kunstonderwijs heeft veel nieuwe opties te bieden, maar heeft ook aandacht voor traditie.

Meer rechtszekerheid voor leerlingen, ouders en academies. Leren met een beperking, leren buiten de academie en evaluatie van je leerlingen.

Omkadering, omkaderingscoëfficiënten en besteding lestijdenpakket in het nieuwe deeltijds kunstonderwijs.

Eenvoudiger geldstromen tussen de academie en de overheid. Nieuwe groepen die minder inschrijvingsgeld betalen.

Je academie kan groeien door het einde van de programmatiestop en door eenvoudiger aanvraagprocedures.

Je vraagt bevoegdheid aan voor een cluster van opties. De bevoegdheid geldt voor alle vestigingsplaatsen.

Samenwerking loont tussen deeltijds kunstonderwijs, basis-, secundair en hoger onderwijs, voor alle betrokkenen.